Интервю с гл. ас. Илияна Йорданова, Институт по катализ – БАН

Кратка информация за изследователя: име, степен, звание, месторабота

Илияна Димитрова Йорданова, главен асистент, Институт по катализ-БАН.

С какво се занимавате на работното си място? (Ежедневието на един учен) – проекти, изследвания, …

Заниманието на работното ми място включва:литературни справки с цел получаване на актуална информация за новостите в хетерогенния катализ. Също така нови методи на синтез, нови апарати и иновации. Една голяма част преминава в лабораторията за синтез и получаването на нови материали при опазване на околната среда. Работни срещи с колеги за обмяната на опит и разтълкуваното на получените резултати.


РЕКЛАМА:

***

Какво ви мотивира да изберете професията на изследовател?

Мотивацията за непрекъснато надграждане на опит и умения е решаваща в избора ми като изследовател. Така, разбирам, че човек абсолютно винаги има какво да научи и да се доусъвършенства. Обичам да анализирам получените резултати и да мисля над това как да ги обобщя и до какво водят.

В момента работя върху ……., което ще …….

В момента работя върху тема за използване на българска суровина –зеолит клиноптилолит с промишлено приложение в окислителни реакции за очистване на въздуха от вредни емисии. Това ще доведе до намаляване на вредните емисии от летливи органични съединения, които заедно с азотните и серните оксиди са едни от най-големите замърсители на въздуха.

Какви проблеми срещат учените във вашата област (за професионалното си развитие и в работата си)?

Едни от най-често срещаните проблеми поне за мен е внедряването на научните разработки в практиката. Връзката между фундаменталните изследвания и промишлеността.

Какво, според Вас, трябва коренно да се промени в България по отношение на науката?

Увеличаване на средствата за наука и привличането на млади специалисти.

Знаете ли че: (малко известен и интересен факт за специалността)

Знаете ли, че в България има големи залежи на зеолити (Зеолитите са голяма група минерали с вулканичен произход) с висока чистота и отлични показатели в много приложения.
Никелов титанат, известен също като нитинол, е метална сплав от никел и титан , където двата елемента присъстват в приблизително равни атомни проценти. Той проявява ефект на запаметяване на формата и свръхеластичност при различни температури. Нитиноловите сплави проявяват две тясно свързани и уникални свойства: ефект на паметта на формата и свръх еластичност (наричана още псевдоеластичност ). Паметта на формата е способността на нитинола да претърпи деформацияпри една температура останете в деформираната си форма, когато външната сила се отстрани, след това възстановете първоначалната си, недеформирана форма при нагряване над нейната „температура на трансформация“. Свръх еластичността е способността на метала да претърпи големи деформации и незабавно да се върне в недеформираната си форма при отстраняване на външното натоварване. Нитинолът може да се деформира 10-30 пъти повече от обикновените метали и да се върне към първоначалната си форма. Дали нитинолът се държи с ефекта на паметта на формата или свръх еластичността зависи от това дали е над температурата на трансформация на специфичната сплав. Под температурата на трансформация той проявява ефект на паметта на формата, а над тази температура се държи свръхеластично.

В свободното си време обичам да: (хоби, спорт)

Да пътувам, да излизам навън с приятели, да чета книги. Обичам да спортувам и танцувам.


Европейска нощ на учените 2022 г.: