Интервю с доц. Ивайло Бакалов, от катедра „Корабни силови уредби“ на Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”

  1. Бихте ли се представили на нашите читатели?

Казвам се Ивайло Данков Бакалов, роден съм във Варна, 1983 г. От 2012 г. преподавам във Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”, катедра „Корабни силови уредби“ – водеща катедра за обучение на корабни механици и електромеханици. От 2016 г. съм доктор в професионално направление: 02.03.05. – „Корабни силови уредби, машини и механизми”, и от 2018 г. – доцент в същото направление. От 2007 г. до 2012 г. служих в състава на Военноморските сили на Република България като механик на последната българска подводница „Слава“ – командир на електро-моторна група. Завършил съм 2007 г. Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” – магистър, специалност: Корабни машини и механизми, и през 2010 г. – Икономически университет – Варна, бакалавър, специалност: Счетоводство и контрол. Щастливо женен съм с едно дете.

  1. С какво се занимавате на работното си място? (Ежедневието на един учен) – проекти, изследвания, …

Имам щастието да работя това, което обичам! Изпитвам вдъхновение от моментите, когато се занимавам с наука и образование – това е ключът към бъдещето и съм зареден с оптимизъм и надежда и това ме мотивира да продължавам напред.

Голяма част от времето ми е ангажирано с преподавателска дейност по различни инженерни дисциплини, свързани с корабни котли, пожарна безопасност и борба с пожари, корабни тубомашини, тренажорна подготовка за механици, както и работа в симулатори и лаборатории, използвайки цялата учебна инфраструктура за постигане на по-високи резултати в подготовката и обучението на бъдещите инженерни кадри. Не на последно място преподавателската ми дейност е свързана с предизвикателството да преподавам на вече изградени корабни механици – хора с опит (главни механици, втори и вахтени), в различни квалификационни курсове според изискванията на нормативната уредба на България (в частност ИА „Морска администрация“) и в съответствие с международните морски конвенции.

Друга немаловажна част от дейността ми като учен е участието в проекти, изследвания, конференции и т.н.


РЕКЛАМА:

***

Участвал съм в разработване и реализиране на различни проекти –  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013г, както и в проект „ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПОДДРЪЖКА УПРАВЛЕНИЕТО НА БРЕГОВАТА ЗОНА“, 2009-2014г. През 2018 г. бях участник и в проект „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени – фаза 1“, в следствие на което успешно реализирах обучения, чрез които успявам да усъвършенствам себе си и познанията си, свързани с динамичното позициониране на кораби – Dynamic Positioning Training Course from в Constanta Universitatea Maritime и специализиран курс  за Operation Advanced UNIC Controlled Engine Course в Greece WinGD Training Centre.

Особено място в практиката ми заемат конференциите и работните срещи /в Сингапур – 2016 г., Канада – 2018 г./, както и специализациите, които съм провеждал, по конкретно през 2019 г. – Морски университет в Шанхай, Китай – Advanced Training Program for Maritime Instructors and Administrators from MET Institutions, Shanghai Maritime University.

Всяка година разширявам и споделям познанията си, като активно участвам в Програма ЕРАЗЪМ+, преподавайки в различни европейски морски университети за различен период от време.    

  1. Какви са научните ви постижения (приноси) и каква е тяхната полза за обществото и икономиката?

Моето разбиране е, че истинската наука се ражда на границата между две науки – в моя случай между механика и икономика, за което съвместно работим с моята съпруга, икономист по образование, доктор и също преподавател във ВВМУ – Росица Бакалова. 

В съвременния свят, характеризиращ се с висока  степен на динамика във всички области на човешката дейност в технологичната и производствена сфера, е свързана с усъвършенстването и използването на нови материали в управляващите технологии, както и с подобряване на средствата за управление с всеобхватно внедряване на компютърни управляващи системи. Съществено място в тези процеси заемат транспортът и комуникациите и това движение на стоки, материали и хора тясно кореспондира с потребността от енергия и енергоносители. Важно място в последните десетилетия има принципът за икономия на енергия и анализ на екологичните проблеми – съществен проблем с оглед оцеляването на човечеството. В този аспект анализът на използваните двигатели третира както икономичността, така и влиянието на тяхната работа върху околната среда. Затова и усилията на много изследователи, включително  и моите, понастоящем са насочени към намирането на алтернативни енергийни източници и максимално ограничаване на породеното от тях екологично замърсяване, икономическата полза от използването им, както и оценяване на породената вреда.

  1. Може ли да разкажете повече за своята номинация на наградите „Питагор“? Какво значи за Вас „Питагор“?

За мен е чест и удоволствие да съм част от преподавателския състав на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Гордост е да работя в институция с международен престиж и признание и съм изключително щастлив за това, че Морско училище е удостоено с награда „Питагор“. Уверено смея да твърдя, че днес е съвремието на екипите, на колективите. За да бъде успешна една институция или организация, е необходим амбициозен и сплотен колектив, който да работи в една посока и за една цел.

Отличието за Морско училище е за научен колектив, получено от Министерството на образованието за принос в науката, с което се удостояват български учени и научни колективи, обединява 32-ма учени, работещи в областта на експлоатацията и трансфера на научни резултати в полза на морската индустрия и трансформацията на морския сектор. Усилията на ВВМУ бяха насочени към изграждане на научна инфраструктура и формиране на технологично издържани изследователски екипи. Постигнатите уникални успехи в развитието и създаването на учебно-изследователска и научна инфраструктура позволиха да се решават специфични проблеми на морската сигурност и подпомагане развитието на морската индустрия.

Основен принос за успеха е именно колективът на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” и ръководството на Училището в лицето на флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров. С думи на благодарност бих искал да се обърна към адмирал Медникаров за гласуваното доверие, за  свободата в творческия процес, която е източник и на вдъхновение, благодаря и на всички колеги за положените усилия, за постоянството, търпението и усиления труд, за мотивацията, както и за положителните моменти по време на съвместната работа. Считам, че точно това се оказа и ключът Морско училище спечели „Питагор“ в категория „Научен колектив с успешна експлоатация и трансфер на научни резултати в полза на индустрията и/или обществото“. 

      5. Какво ви мотивира да изберете професията на изследовател?

В науката се крият, както логични обяснения, така и загадки и предизвикателства. Дори и една отлично работеща машина понякога се разваля и внезапно ни изправя пред множество предизвикателства и въпроси, на които  търсим решения. Именно в този процес на търсене аз намирам мотивация, откривам вдъхновение и желание за придобиване на нови знания, себеусъвършенстване и постигане на личен напредък.   

     6. В момента работя върху ……., което ще …….

В момента работя по придобиване и въвеждане в експлоатация на Симулатор за Mашинни операции (Engine Room Simulator) и бункероване на втечнен природен газ (LNG) на фирмата Wärtsilä, произвеждаща и обслужваща източници на енергия и друго оборудване за морските и енергийните пазари. 

Международният кодекс за безопасност на корабите, използващи газове или други горива с ниска температура на запалване (IGF Code), подчертава необходимостта от обучение, ориентирано към индустрията, и задължително сертифициране. Практическото обучение по операции за бункеровка на LNG, без да се нарушава безопасността, изисква използването на виртуалните симулатори. Освен това програмата за обучение по безопасност и управлението на риска ще спомогнат за намаляване на застрахователните разходи – изискване на морските компании. Решението идва с пускането на Wärtsilä TechSim LNG бункеровка и симулатор на система за подаване на гориво. Точно с такава система ще се похвали и ВВМУ до няколко седмици.

     7. Какви проблеми срещат учените във вашата област (за професионалното си развитие и в работата си)?

На учените е необходима свобода – свобода в мисленето, времето и най-вече във  финансирането. Необходимо е по-голямо финансиране в научно-изследователската област. Важно е също така и споделянето на опит– не само обмяна на знания и опит между български учени, но и с чуждестранни учени.

  1. Има ли млади хора, които искат да се занимават с наука във Вашата област?

Да, има! Има интерес, но перспективата за развитие в нашето направление е насочено предимно към конкретна работа по корабите. Научната работа се явява след натрупване на практически опит и индивидуален подход към ситуациите. 

      9. Какво, според Вас, трябва коренно да се промени в България по отношение на науката?

Това, което трябва да се промени коренно в България по отношение на науката, произтича от основните проблеми, с които се сблъскват ежедневно учените от всички области на професионалната сфера. От първостепенно значение е да се промени отношението към хората, занимаващи се с наука. Това отношение е свързано с предоставянето на известна свобода в действията, свобода на мисленето, и предимно е свързано с финансовата подкрепа. Това е и пътят за привличането на повече млади хора към науката.

      10. Знаете ли че: (малко известен и интересен факт за специалността)

Учение през целия живот – това трябва да е мотото. Понякога решението може и да е пред нас и тук е мястото да отворя една скоба с една мъдра мисъл на Конфуций: Помогни на онези хора, които търсят познание, но само след като са открили своето невежество. 

А интерес за вашата аудитория би представлявал фактът, че в отговор на търсенето, е създаден най-големия дизелов двигател в света, който е корабен и има следните характеристики – 14-цилиндров, двутактов агрегат, генериращ мощност от 109 000 конски сили и 7 603 850 Нм максимален въртящ момент, Wärtsilä-Sulzer RTA96-C, тежи 2300 тона, висок е 13,4 метра и има дължина от 27,4 метра.

  1. Занимавали ли сте се с нещо извън научната работа? Какви други интереси имате и как обичате да прекарвате свободното си време?

Да, чрез симбиозата между работа и отмора се достига до самото съвършенство и единственият начин да преодолеем напрежението е да се отдадем на почивка.

Имам различни интереси извън работата. Практикувам различни видове спорт, интересувам се от здравословно хранене, обичам народната музика и от дете свиря на гайда, а ако остане време – обиколка с любимата ми вещ – мотоциклета. Лично за себе си – не знам дали съм постигнал баланс между работа и почивка, но съм убеден, че тайната на щастието се крие в онези неща, които карат човек да се чувства пълноценен и сърцето му да се усмихва като времето, прекарано със семейството,  с приятели и професия, която носи сигурност, свобода и вдъхновение.


Европейска нощ на учените 2022 г.: