Интервю с ас. Здравка Пашова-Тасева от катедра „Пародонтология“ във Факултет по Дентална Медицина към МУ-София

Интервю с ас. Здравка Пашова-Тасева от катедра „Пародонтология“ във Факултет по Дентална Медицина към МУ-София

Интервю с ас. Здравка Пашова-Тасева от катедра „Пародонтология“ във Факултет по Дентална Медицина към МУ-София

Интервю с ас. Здравка Пашова-Тасева от катедра „Пародонтология“ във Факултет по Дентална Медицина към МУ-София


Направи дарение на училище!***

  1. Кратка информация за изследователя: 

Здравка Илиева Пашова-Тасева, лекар по дентална медицина, специалист пародонтолог, асистент в катедра „Пародонтология“ във Факултет по Дентална Медицина – София към Медицински университет -София, също така съм лекар-ординатор в Център по Интегрирана Дентална Медицина към ФДМ-София, докторант в катедра „Пародонтология“.

  1. С какво се занимавате на работното си място? 

Като асистент съм ангажирана с практическото обучение на български и чуждестранни студенти от 4-ти и 5 -ти  курс по пародонтология, основно с диагностика и лечение на пародонталните заболявания. Като лекар-ординатор имам отговорната задача да допринеса за комплексното мислене  на стажантите по отношение  на лечението на пациентите,  да насоча вниманието към пародонталното лечение като неизменна част от лечебния план на всеки пациент, да помагам практически, когато това е необходимо.  Като докторант се стремя да събирам редовно актуална научна литература, свързана с темата на дисертационния ми труд, както и да селектирам пациенти, които да включа в своите изследвания. Докторантският ми труд е свързан с тясна колаборация с други специалности, което предполага взаимодействие с колеги не-стоматолози, занимаващи се изключително с генетика, към които храня огромно уважение!!!!  Към настоящия момент имам един реализиран проект, завършил с публикация, един проект по конкурс „Стимулиране на научни изследвания в области с постигнати високи постижения-2020“, който предстои да бъде отчетен и два проекта, по които в момента  работя  – един Грант проект и един проект „Млад изследовател“, резултатите от който искрено се надявам да бъдат перлата в моя дисертационен труд. Отделно от дисертацията  работя по проект с клинично приложение, който има мултидисциплинарна значимост.  

  1. Какви са научните ви постижения (приноси) и каква е тяхната полза за обществото и икономиката? 

 Целта на моята дисертация е да се установи присъствието на определени  единични нуклеотидни полиморфизми в българска популация  и да се установи тяхната значимост в генезата на пародонтита. Данните за тази връзка са противоречиви в различните популации. Обвързването на тези полиморфизми с парододнтита би разширило познанията за патогенезата на това заболяване и да доведе до разработването на неинвазивни скринингови методи за откриване на податливи към пародонтит индивиди в България, което силно се надявам да се реализира като принос! Последното е изключително важно, т.к. късното откриване на това заболяване често лимитира лечебните възможности. Познанията ни за генетичнните фактори, влияещи върху пародонтита все още  са доста семпли и изучаването им  представлява мой личен професионален гъдел.  Смятам, че   проучванията ми  биха  способствали за разработване на неинвазивни скрийнингови методи за детекция на податливи към пародонтит индивиди, а това е важно, защото парододнтитът е заболяване, което малко или много инвалидизира нашите пациенти  – оставен нелекуван той води до загуба на зъби и сложно и не на последно място скъпо лечение за възстановяване на дъвкателната функция. Значимостта на моите проучвания се подкрепят и от данни, доказващи подмладяване на това заболяване, т.е много е важно да откриваме рано началото на пародонтита и както вече споменах, рано да откриваме податливите индивиди. Вярвам, че моите усилия като докторант, подкрепата на моя научен ръководител доц. д-р Антоанета Млъчкова, на колегите ми от катедра „Пародонтология“, ще завърши с нещо наистина стойностно.


Разбери повече за БГ Наука:

***

  1. Какво ви мотивира да изберете професията на изследовател? 

Интересът ми към пародонтологията дойде още в четвърти курс, повлиян от моя асистент по съответната специалност – това е д-р Денислав Емилов.  Неговият подход към нас, тогавашните му студенти, желанието му да дава знания, спокойният и много отдаден начин на преподаване  запали в мен искрата, накара ме да гледам на пародонтологията като на дисциплина, в която да искам да се развивам. Освен това, с времето много мои близки се сблъскаха със заболяването „пародонтит“, което прави интересът ми не само професионален, но и личен. С времето усетих, че моето място е именно в тази сфера, особено да насоча работата си в сферата на дисертационния ми труд. 

  1. В момента работя върху ……., което ще …… 

В момента работя върху откриване на генни полиморфизми в българска популация и обвързването им с патогенезата на пародонтита, което ще спомогне за изясняване на генетични характеристика  на изследваната българската популация по отношение носителство на тези полиморфизми- проучване, което за пореден път ще отбележа, че, което би обогатило неинвазивните диагностични методи.

  1. Какви проблеми срещат учените във вашата област (за професионалното си развитие и в работата си)? 

 За мен специално проблемът е в липсата на време, в което да извършвам концентрирано и пълноценно научна дейност. Докато си докторант няма такова нещо като свободно време. Във Факултета имам ежедневна заетост от 8 часа на ден, имам клинична практика, майка съм на две прекрасни  деца, което означава, че от време на време трябва да бъда и майка, съпруга… Трудно е да се избере дали да се пренебрегне  личния живот, също и  професионалната цел и мечта. Трудно ми е да намирам баланс между двете…За щастие аз получавам огромна помощ от семейството си и изключително им благодаря за разбирането и съпричастността към това, което правя, но все пак е факт, че научната работа, в частност писането, се случва предимно вечер или по-скоро нощем и през почивните дни или отпуските.  Освен това, за да има мащабност едно научно изследване и да може да се покрият финансовите му изисквания най-често се опира до проектно финансиране, което нерядко налага лимитиране на броя изследвани лица, отрязване на суми за публикации, статистически анализ и т.н. и т.н., което в крайна сметка води до компромис в броя изследвани лица напр., нещо, което е изключително важно особено когато се правят проучвания на ниво популация.

  1. Какво, според Вас, трябва коренно да се промени в България по отношение на науката? 

Смятат, че интересът към науката е малък. Защо е така? Вероятно няма достатъчна публичност на нашата работа. Аз имам мечта да спомогна за разработването на  метод  за ранен скрининг за пациенти, податливи към пародонтит. Представете си ние като пациенти да знаем към какво сме податливи?! Представете си здравна система, която е насочена към откриване и превенция на имуномедиирани заболявания….! Представете си здравна каса, която поема част от превенцията/лечението на пародонтит… Представете си намалената морбидност на нашето население ако се предприеме превенция/лечение навреме… Ей такива мисли.. Не само за промяна по отношение на науката, но и на здравната политика спрямо заболявания като пародонтита, спрямо превенцията на което и да е заболяване като цяло.

  1. Знаете ли че: (малко известен и интересен факт за специалността)

 Пародонталните заболявания са едни от първите, описани в човешката история. В древни цивилизации като Шумерската, Вавилонската и Асирийската се е смятало, че заболяванията са предизвикани от демони.  Още 5000 г. пр. Хр. В шумерската цивилизация е описано заболяването „пародонтит“.  Вярванията за божествен произход, но и лечение на заболяванията не са били чужди и за древните египтяни, които освен с билки и добавки, храни и напитки, вкл. бира, използвали за лечение на пародонтит амулети и други магически средства. 

  1. В свободното си време обичам да: (хоби, спорт) 

Свободно време нямам от поне две десетилетия. Най-чудесното време е това, което прекарвам със семейството си. Истински се наслаждавам на рок и метъл концерти и фестивали – едно доста позабравено удоволствие към днешна дата. Обичам много да готвя, стига готвенето да се счита за занимание в свободното време! Обичам да се ровя в градината си и да се опитвам да отглеждам цветя и дървета! 

 


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.