International Journal on Information Technologies and Security

006.jpg

International Journal on Information Technologies and Security

web site: ijits-bg.com

ISSN 1313-8251

InternationalJournalonITandSecurity (IJITS) e научно списание, насочено към информационните технологии, информационната сигурност, политиките за сигурност и иновациите, което се отпечатва на английски език. Политиката на списанието е да разпространява актуални и оригинални резултати от научни изследвания и разработки в посочените области. За рецензиране се приемат и разширени статии от представени на конференции доклади, като се изисква поне 50% обновяване на съдържанието.
Предлаганите статии не трябва да са публикувани в други издания или да са предложени за публикуване. Приемането за публикуване става след рецензиране от поне двама учени от международен редакторски борд или поканени рецензенти от страната и чужбина. Процедурата е следната:

В международния редакторски борд (редколегия на списанието) са включени изявени учени в областите на IJITS от България, Белгия, Германия, Гърция, Италия, Испания, Кипър, Македония, Полша, Португалия, Словакия, Сърбия, Франция.
Периодичността на IJITS e четири броя годишно, като за осигуряване на регулярността е предвидена схемата:

Брой №

No 1


РЕКЛАМА:

***

No 2

No 3

No 4

Предлагане на статии

15 януари

15 април

15 юли

15 октомври

Публикуване на брой

Март

Юни

Септември

Декември

IJITS се предоставя на водещи научно-технически библиотеки у нас и в чужбина (Албания, Литва, Молдова, Румъния, Русия, САЩ, Словакия, Украйна). Публикациите на IJITS се индексират и се включват в научнините бази данни Academic Search Complete и Computers & Applied Scientific Complete на EBSCO Publishing (USA) и EBSCOhost Connection, USA. Статии от списанието се реферират в „Реферетивный журнал” (Информатика), Русия.

http://mail.nacid-bg.net/newdesign/bg/index.php?id=8

Всяка година, през месец септемри, се провежда Международна научно-приложна конференция по Информационни технологии (International Conference on Information Technologies – InfoTech), с широк обхват на научните области. Конференцията, която тази година има своето 26-то издание, обединява утвърдили се форуми в следните направленвия:
ü Системи за автоматизация на инженерния труд и научните изследния
ü Технологични аспекти на е-управлението и защитата на личните данни
ü Политики за сигурност
ü Системи за е-обучение и взаимодействие „човек-компютър”
Избрани доклади, представени на конференцията, се предлагат за отпечавтане в списание IJITS. Сайтът на конференция ИнфоТех е www.tu-sofia.bg/saer/.
Допълнителни подробности за списание IJITS и за конференция InfoTech може да се получи от проф. Ради Романски (rrom@tu-sofia.bg).

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: