Институтът по микробиология „Стефан Ангелов” – БАН чества 70 години. Български и международни учени представят постиженията си в БАН

Тържествено честване, посветено на 70-та годишнина от основаването на Института по микробиология  „Стефан Ангелов” – БАН, ще се състои на 14 и 15 март 2017 г. в Големия салон на Българската академия на науките (ул. „15 ноември” 1). С тържествено слово директорът на Института чл.-кор. Христо Найденски ще открие честването в 10:00 часа.

Последните постижения в научноизследователската дейност и иновативни решения по съвременните научни направления в областта на общата и приложна микробиология, инфекциозна микробиология, вирусология, имунология и биотехнологии ще покаже двудневната юбилейна научна сесия с международно участие.

Водещи учени от САЩ, Европа и Русия, както и български учени ще представят своите доклади и постери. Програмата предвижда връчване на Наградата на фондация „Акад. Проф. Д-р Стефан Ангелов” за най-добра публикация на млад микробиолог.

Институтът по микробиология е член на Международната асоциация на Институт Пастъор. Програмата на събитието вижте на http://www.microbio.bas.bg/


РЕКЛАМА:

***


Европейска нощ на учените 2022 г.: