Институтът по физика на твърдото тяло показва обновени лаборатории

Институтът по физика на твърдото тяло – БАН (ИФТТ) организира на 22 март от 11:00 часа семинар на тема „ИФТТ в европейското изследователско пространство“. Събитието, което ще се проведе в зала 300 на института, е в рамките на инициативата „БАН представя своите институти“. Ще бъдат показани резултати от научни изследвания, провеждани в обновените с европейско финансиране лаборатории на института. Адресът на института е бул. „Цариградско шосе“ 72, Комплекс 2 на БАН.

Учените разполагат с модерна изследователска база, в която се извършва синтезиране, структуриране и охарактеризиране на тънкослойни магнитни, диелектрични и полупроводникови материали, както и на оптични покрития.

ИФТТ притежава PECVD реактор за израстване на графен, познат като „материалът на 21 век“,  и на въглеродни нанотръбички, които поради изключителната си устойчивост при натиск (500-600 пъти по-голяма от на стоманата) намират все по-голямо приложение в строителството и архитектурата и се използват в изработката на бронежилетки. С уникалната за България апаратурата TFS200 на Beneq Ltd. се отлагат атомни слоеве с различен състав и с приложение в производството на фотоволтаични клетки, на газови и биологични сензори.

Филтриращата мембранна система MaxiMem на института дава възможност да се провеждат изследвания върху кинетиката на екстракционните процеси, като резултатите от мембранното сепариране имат важно значение при пречистването на замърсени води, както и за извличането на екстракти от билки.


РЕКЛАМА:

***

В лабораториите на ИФТТ фемтосекундната лазерна система може да се използва както за микрообработка на материали, така и за формиране на наноструктури. С модерните лазерни технологии се прави също анализ и на археологически находки, консервират се и се реставрират паметници на културата.

По време на семинара лабораториите на института ще бъдат отворени за посещение.

 

Преди 80 години акад. Георги Наджаков от ИФТТ открива фотоелектретите. Това българско откритие е послужило за основа на копирната индустрия и е намерило приложение в областта на безвакуумната телевизионна техника, при запаметяващите устройства, в рентгеновата дозиметрия и спътниковите снимки. Кабинетът на акад. Георги Наджаков е обявен от Европейското физическо дружество за исторически обект.


Европейска нощ на учените 2022 г.: