Института по физиология на растенията и генетика

Rotari_Velikova.JPG

Проф. д-р Виолета Великова е тазгодишният носител на ротарианското отличие на името на акад. Методий Попов за високи научни постижения в областта на растителната биология 

На официална церемония в Института по физиология на растенията и генетика- БАН бяха обявени победителите в конкурса за високи научни постижения в областта на растителната биология за 2011 година на името на акад. Методий Попов.
Проф. д-р Виолета Великова получи първа награда за публикацията „Increased thermostability of thylakoid membranes in isoprene-emitting leaves probed with three biophysical technique”, публикувана в списаниеPlant Physiology, 157, 905–916 (2011).
Втора награда беше присъдена на доц. д-р Лиляна Гигова за публикацията и „Differences in cytokinin control on cellular dynamics of zucchini cotyledons cultivated in two experimental systems”в списаниеPlant Biology, 13, 22–27 (2011).
Третото място е за доц. д-р Анелия Янчева за статията „Recent progress in development of Tnt1 functional genomics platform for Medicago truncatula and Lotus japonicusin Bulgaria”от списание Current Genomics, 12, 147–152 (2011).

Тази година за пръв път бяха връчени и две поощрителни награди- на доц. д-р Светлана Ланджева за публикацията „Molecular cytogenetic identification of a wheat-Aegilops geniculata Roth spontaneous chromosome substitution and its effects on the growth and physiological responses of seedlings to osmotic stress” в списаниеPlant Breeding, 131, 81–87 (2012) (on line 2011) и на доц. д-р Димитър Джилянов за статията„Sugar ratios, glutathione redox status and phenols in the resurrection species Haberlea rhodopensis and the closely related non-resurrection species Chirita eberhardtii”в списаниеPlant Biology, 13, 767–776 (2011).

Конкурсът се организира за шеста поредна година и е съвместна инициатива на Института по физиология на растенията и генетика към БАН, секция „Физиология и биохимия на растенията” – СУБ и Ротари клуб „София- Средец”. Тържествената церемония се проведе под патронажа на д-р Атанас Атанасов – гуверньор на Дистрикт 2482- Ротари България.

Rotari_Velikova.JPG (640×428)


РЕКЛАМА:

***

В Института по физиология на растенията и генетика към Българска академия на науките (БАН) стартира изпълнението на проект №BG051PO001-3.3.06-0025 Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентоспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми”.
На прескоференция в Института по физиология на растенията и генетика (ИФРГ) –БАН беше обявено началото на проект №BG051PO001-3.3.06-0025 „Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентоспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ : BG051PО001-3.3.06 – Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени.

Проектът е на стойност 787 711,58 лв. и ще се реализира в партньорство със Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ и Института по органична химия с център по фитохимия – БАН. Продължителността на проекта е 24 месеца. Осигуреното финансиране ще даде възможност на младите учени да подобрят качеството на научните си изследвания, тяхната квалификация и международна мобилност.


Европейска нощ на учените 2022 г.: