„Иновативна седмица на предприемачеството“ в София ще представи новия 7-годишен план за иновации на Европейската комисия за 100 млрд. евро

България е домакин на конференция на най-високо равнище за повишаване на осведомеността относно плана за иновации сред държавите-членки на ЕС и европейските граждани

Иновативна седмица на предприемачествотоФинансови инструменти за насърчаване на научните изследвания и иновациите“ започва в София Тех Парк на 14 юни, за да представи новия 7-годишен план за иновации на Европейската комисия на стойност 100 млрд. евро. България е домакин на конференция на най-високо равнище за повишаване на осведомеността относно плана за иновации сред държавите-членки на ЕС и европейските граждани.

Планът за финансиране от 100 млрд. евро е най-амбициозният, предлаган някога от Комисията и представлява 50% увеличение в сравнение с предходния период. Планът предвижда 97,6 млрд. евро за Horizon Europe – продължение на инициатива за многогодишни разходи Хоризонт 2020 и 2,4 млрд. евро за ядрената програма за научни изследвания Euratom.

Специален акцент конференцията ще постави върху подобряване на взаимодействието между финансовите инструменти – Innovfin, Финансовите инструменти на COSME, Европейските структурни и инвестиционни фондове (ESIF), Европейският фонд за стратегически инвестиции (EFSI), Европейският инвестиционен съвет, както и инструменти на регионално, национално и местно равнище – които помагат на европейските иновативни компании да получат по-лесно финансиране.


РЕКЛАМА:

***

Карлуш Маедаш, Еврокомисар за наука, изследвания и иновации; Жан-Ерик Паке, Генерален директор на Дирекцията за изследвания и иновации на Европейската комисия; Роджър Хавенит, Заместник-изпълнителен директор на Европейския инвестиционен фонд; Жан-Давид Мало, Директор за отворени иновации и отворена наука на Европейската комисия; Херман Хаузер, Председател на Независимата група за създаване на Европейски съвет за иновации.

Конференцията е инициатива на Европейската комисия и част от Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, организирана е от Министерството на образованието и науката.

 

На 14 юни събитието може да бъде гледано онлайн на:

Относно „Иновативна седмица на предприемачеството“ 2018

Международната конференция представя действаща платформа за европейски предприемачи, иновативни предприятия, изследователи, стартиращи компании и инвеститори, създатели на политики и финансови експерти, които имат възможност да общуват чрез нея и да откриват нови възможности за успешен бизнес.

Инициативата започва през 2015 г. в Рига по време на Латвийското председателство на Съвета на Европейския съюз. До момента има общо 6 издания, включващи провеждането на конференции в Люксембург, Холандия, Словакия, Малта и Естония. След София „Иновативна седмица на предприемачеството“ ще се състои във Виена, Австрия през ноември 2018 г.


Европейска нощ на учените 2022 г.: