Инж. Сотир Сотиров: За обществото ние сме едни мечтатели, които не са съвсем здраво стъпили на земята

 

Кратка информация за изследователя: име, степен, звание, месторабота

Проф. д-р инж. Сотир Сотиров, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас.

С какво се занимавате на работното си място? (Ежедневието на един учен) – проекти, изследвания, …


РЕКЛАМА:

***

През последните години се занимавам основно с ръководството и администрирането на научни проекти. Към момента имам и трима докторанти, с тематика на дисертационните им трудове в областта на Изкуствения интелект. Ежедневието ми е свързано с желанието ми да осигуря нормална работна обстановка, като апаратура, тематика и ангажименти на младите учени в направлението ми.

Какви са научните ви постижения (приноси) и каква е тяхната полза за обществото и икономиката?

До този момент имам 6 сборници от конференции издадени от издателство SPRINGER на които съм съредактор. Имам над 200 публикации, като над 70 от тях са в световните бази от данни. Като преподавател считам, че голяма част от времето си отделям за обучението на бъдещите бакалаври, магистри,  асистенти и докторанти в Бургас.

Какво ви мотивира да изберете професията на изследовател?

Това, което ме мотивира да стана учен бе възможността да измислям нещо. Това чувство, че си създал нещо и си помогнал на някого, да разбере нещо или с усилието си си помогнал на някого е страхотно. Мисля, че това е нещото, което ме накара да поема по пътя на учения и преподавателя.

Какво допринесе за развитието ви като изследовател? (обучение, ръководител, работа в индустрията, стипендия в чужбина, екип, …)

Имах уникалния шанс да попадна на хора и семейство, които ме подкрепяха. С течение на времето се запознах с няколкото много стойностни учени, с които продължавам да работя и в момента. Тласък  в развитието ми като учен бяха международните командировки, в които се запознаваш и общуваш с колеги в твоята тематика. Това наистина ти дава крила и излизаш от защитния си пашкул и можеш да покажеш това, което можеш. Откриването на нов свят в началото е леко стресиращо, но и освобождаващо от притесненията ти, колко са знанията ти или са възможностите ти.

Какви проблеми срещат учените във вашата област (за професионалното си развитие и в работата си)?

Основния проблем при учените е недостатъчното финансиране на научните изследвания. Въпреки, че това се промени през последните няколко години, учените в България още не могат да излязат от летаргията си и да започнат да творят. Мисля, че на всякъде хората с идеи трябва да се насърчават и подпомагат, но голямата част от тях са все още обезсърчени.

Какво, според Вас, трябва коренно да се промени в България по отношение на науката?

Обществото в България е леко снизходително към учените. За тях ние сме едни мечтатели, които не са съвсем здраво стъпили на земята. Това е нещото, което за мен трябва да се промени – уважението на обществото в България към учените.

Трябва ли да се говори за наука и защо?

За мен е много важно да се говори за наука. Науката е нещо отворено и вдъхновяващо и всеки се надява да е по силите му. Затова трябва да се говори за наука и по всеки възможен начин да се подкрепят младите, които имат желание да се занимават с нея.


Европейска нощ на учените 2022 г.: