Инж. Магдалена Костадинова от ЦК „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

Магдалена Костадинова е новодипломиран млад инженер от УАСГ. Обича да прекарва свободното си време в компанията на своите приятели.

Роля в проекта

В центъра за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, тя е лаборант в строителната лаборатория и извършва  изпитвания на строителните отпадъци, рециклираните материали и новите материали, които нейните колеги разработват.

Настояща работа

В момента работи върху иновативни материали, които се надява да променят строителния сектор, начина на мислене на хората и по този начин да се стигне до глобална промяна на нещата – по-малко вредни въздействия върху природата.


РЕКЛАМА:

***

Интересен факт

Много малко жени работят в областта на оползотворяване на строителните отпадъци.

 

Всички интервюта вижте в броя Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Повече вижте тук: https://nauka.bg/licata-opnoir-avgust/


Европейска нощ на учените 2022 г.: