Инж. Борислав Симонов от ЦК „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

 

Инж. Борислав Симонов е строителен инженер, на 39 години. Той е ръководител на лаборатория „Композити на циментова основа“ в центъра за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“  финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, и работи към катедра „Строителни материали и изолации“ в Университетската строително-изпитвателна лаборатория на Университета по архитектура, строителство и геодезия.

През свободното си време обича да излиза на разходки със семейството си и да се вижда с приятели.

Роля в проекта


РЕКЛАМА:

***

Той ръководи провеждането на лабораторните изследвания на строителните отпадъци, рециклираните материали и новите строителни материали за установяването на техните характеристики.

Интересен факт

Смята се, че в бетона около 30% от количеството на цимента остава непрореагирало с водата (т.е. циментът е само пълнител, а не свързващо вещество), което дава възможност при рециклиране на бетонните отпадъци да се използва допълнително този потенциал.

 

Настояща работа

В момента в лабораторията към центъра за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ се разработват методи за оптимално рециклиране на строителните отпадъци, като се провеждат изследвания върху алтернативни свързващи вещества, нови бетони и композитни материали.

 

Всички интервюта вижте в броя Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Повече вижте тук: https://nauka.bg/licata-opnoir-avgust/

 

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: