Информация-покана за учители по природни науки

march.jpg

Във връзка с: реализация на  пилотни дейности по проект MA.R.CH.

 

Проектът MARCH (Making Science Real in Schools, www.sciencemarch.eu) е насочен към обмен на добри практики за качествено повишаване на преподаването по природни науки или т.нар. STEM дисциплини. Проектът е финансиран от Европейската комисия и представлява мрежа, която цели да събере на едно място институции, неправителствени организации и образователни структури.  Мрежата се състои от 9 партньорски организации от 7 страни, включително Великобритания, Гърция, Германия, Сърбия, Литва, България и Португалия.

Ключовите цели са:

·Да подпомогне младите хора да допринасят активно за процеса на учене


РЕКЛАМА:

***

·Да покаже, че науката има приложение в ежедневния ни живот

·Да популяризира науката като двигател за изграждане на активни граждани

·Да подчертае връзката между научните умения и възможностите за намиране на работа

За постигането на целите е направен обзор на иновативни добри практики за обучение, които правят обучението по науки по-привлекателно за младите хора. През тази година се планира прилагането им като серия от пилотни дейности във всички държави-участнички. За целта е много важно активното участие на заинтересувани учители по природни науки от България. Възможните добри практики са достъпни на сайта на проекта www.sciencemarch.eu, секция „Pilots“ (или „Училищни дейности“, за момента актуална само на английски език).

Ако сте учител по природни науки, участвайте и Вие!

 В периода март 2016 – октомври 2016 г. всички преподаватели по природни науки в основни и средни училища у нас могат да кандидатстват с реализирана в тяхното училище пилотна дейност, съгласно посочените в списъка.

 Учителите следва сами да организират и проведат по една дейност от предложените, като за помощ в намирането на експерти, за въпроси, консултация и др. запитвания може да се обръщат към координаторите за България: Сдружение „Форум Демокрит“ (www.democrit.com, email: democrit@gmail.com ) и  Британски Съвет България (http://www.britishcouncil.bg/).

  Към момента няма възможност да се подпомогне финансово самото събитие, но могат да бъдат осигурена логистична и комуникационна помощ за намиране на лектори, отразяване на събитието и др. Допълнително, тъй като се изисква и разпечатване и попълване на въпросници както от учениците, така и от учителите (вижте приложеното „Ръководството за учители“ в секцията „Допълнителни ресурси“ по-долу), те могат бъдат разпечатани и доставени за сметка на проекта след предварителна заявка от поне две седмици преди провеждането на пилотната дейност.

 НАГРАДАТА за двамата най-добри български учители: посещение във Великобритания!

  След като всички пилотни дейности бъдат подадени (вижте формата на една страница по-долу, която следва да се изпрати на имейл democrit@gmail.com до 01 октомври 2016), чрез международно онлайн гласуване и от експертно жури от всички държави ще бъдат избрани по двама учителя от всяка държава-участник. Проектът ще покрие всички разходи за посещението на двама български учители във Великобритания на финалната конференция на проекта през месец ноември, където те ще имат възможност да представят своите пилотни практики и да се запознаят с колегите си от цяла Европа. Вярваме, че по този начин добрите практики по природни науки ще могат да стигнат до всички български ученици.

 Допълнителни ресурси:

 1. Ръководство за учители (работна версия към март 2016 г. на английски език): изтегли оттук или линк към сайта

2. Форма за успешно извършена пилотна дейност (към която следва да се добавят снимки от събитието и попълнени въпросници): изтегли оттук или линк към сайта

 

 

НАГРАДАТА за двамата най-добри български учители: посещение във Великобритания!

Европейска нощ на учените 2022 г.: