Търсене
Close this search box.

Информационните и комуникационните технологии в обучението по английски език

Информационните и комуникационните технологии в обучението по английски език

Информационните и комуникационните технологии в обучението по английски език

Информационните и комуникационните технологии в обучението по английски език


Направи дарение на училище!***

 

Автор: Шерифе Руфат Митева

Старши учител по английски език при ПГ „Васил Димитров“- град Мадан

e-mail: sherimiteva@abv.bg


Разбери повече за БГ Наука:

***

 

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING

 

Author: Sherife Rufat Miteva

Senior English teacher

at Vassil Dimitrov Vocational School in Madan

e-mail: sherimiteva@abv.bg

 

Abstract

A characteristic of the modern world is the use of information and communication technologies on a daily basis for a variety of purposes- for communication, learning, information seeking and sharing, or work. The possibilities of technology are innumerable. They can even be used to take virtual tours of museums and tourist destinations, no matter their location. Everything is a click away. Undoubtedly, this also calls for a new approach to the learning process. The „Z-generation“- children born after the year 2000 – should be taught in a way that is accessible to them, close to their outlook, interests and capabilities. This article presents the application of information and communication technologies in English language teaching. Information and communication technologies is an extremely valuable tool that should be known and used adequately by teachers in language teaching. Information and communication technologies are the way to success for every teacher because through them, we keep abreast with the interests of the young generation we are teaching.

 

Keywords: information and communication technologies, generation Z, language learning, virtual walks, modern world, tool

Въведение 

Повишаването качеството на образование изисква по-усилено използване на нови образователни технологии. Това обаче предизвиква промени в цялостната учебна среда, в методите на взаимодействие между учител и ученици, както и техните роли в процеса на обучение. Навлизането на интернет във всички сфери от нашия живот променя и информационната основа на обучителния процес. Чрез интернет са достъпни електронни библиотеки, списания, сайтове, които съдържат ценна информация за учители и ученици (Христова, 2010). Никой от участниците в образователния процес днес не разчита само на учебника от хартия. На основата на информационните ресурси се създава нов тип обучение, интерактивен тип, към който е насочена промяната в съвременната образователна система (Павлова, 2006). Информационните и комуникационните технологии се развиват с много бързи темпове, което е предпоставка и за развитието и квалифицирането на учителя, за да може той адекватно да се възползва от предимствата на дигиталните ресурси и инструменти.

 

Цялата статия, както и много други, можете да прочетете в новият Брой 155 на списанието.

Подаряваме ти първите 40 страници от брой 155 тук>>


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.