Империята на инките (VII — XVI в.)

VII в.
Племената на праинките се настаняват в планинските плата на Андите. Основани са градове, заобиколени с мрежа от страноприемници и мостове; построени са храмове и крепости (използуват се гранитни блокове).

VII-ХIV в.
Развитие на държавата на инките („Дена на слънцето“ ) с център в гр. Куско.

Краят на XIV в. и началото на XV в.
Управление на Инка Юпанки Пачакутека, първият историческа достоверен и девети според преданията владетел от тази династия. Още в началото на своето управление той побеждава вожда на чанките — войнствено племе, което живее западно от Куско.

Ок. 1400 г.
Инка Юпанки Пачакутека превзема държавата Чиму и я присъединява към империята на инките.

1450 г.


РЕКЛАМА:

***

Държавата на инките по територия обхваща на север земите от границата с Еквадор до Горно Чили — на юг; на изток — през Боливия стига до Горна Аржентина. Управляващият тогава Пачакутека се нуждаел от три години, за да обходи територията на държавата си. В резултат на завоевателни войни, както и на умела и хитра дипломация на владетелите, държавата бързо се разширява териториално. Пачакутека присъединява земите на племето наски и стига чак до великата стена Чан-Чан.
Втората половина на XV в. Синът и наследникът на Пачакутека — Тупак Инка Юпаманки покорява племето Чину.

Началото на XVI в.
При управлениего на X. Капак империята на инките се разпростира върху територия с дължина 2400 км и широчина — 480 км. Столица на държавата е гр. Куско.

1527 г.
Умира X. Капак; започват спорове между двамата му сина за подялба иа империята. За единствен наследник се счита Хуаскар, роден от официалната съпруга на краля, княгиня от Куско. Вторият претендент за трона е Атахуалпа, чиято майка е любимата наложница на краля, княгиня на покорената от X. Капак, провинция Кито. Двамата братя започват ожесточена борба за властта. Инките създават своеобразна култура. Достигат високо майсторство в обработката на бронза, златото и среброто, в керамиката и тъкачеството. Използват иригацията. Познават движението на звездите, притежават съвършен календар, който се базира на слънчевата година, умеят да изчисляват изравняването на деня с нощта. Строят монументални паметници от дялан камък, украсен с барелефи и стенни рисунки. Изнамират условното писмо кипу. До днес са запазени чисто индиански планински селища в Еквадор, Перу и Боливия, където е съхранен езикът на инките, техният начин на обличане, начините им за отглеждане на земеделски култури.

1532 г.
Испанците, предвождани от Франциско Писаро, покоряват империята на инките и разрушават тяхната богата култура.


Европейска нощ на учените 2022 г.: