Има ли ледници в Пирин? – Интервю с проф. Карстен Грюневалд