Ideonella sakaiensis: новооткрита бактерия разгражда и метаболизира пластмаса

Ideonella-sakaiensis.jpg
Според японски биолози, нов вид бактерия – наречена Ideonella sakaiensis 201-F6 – разгражда пластмасата, използвайки два ензима, които хидролизират полиетилен терефталат (PET).
PET е полимер, който е силно устойчив на биодеградация. За производството му се използва или терефталова киселина или диметил тeрефталат с етилен гликол.
До сега са открити само няколко вида гъби, които разграждат този полимер, но нито един бактериален вид.Японският екип, под ръководството на д-р Кохей Ода от Технологичния институт на Киото и д-р Кенджи Миямото от Keio University, събрал 250 проби от отломки от PET в търсене на бактерии, които зависят от PET, в като първичен източник на въглерод за растежа им.

Те идентифицирали Ideonella sakaiensis 201-F6, която почти напълно разгражда тънък филм от PET след 6 седмици при температура от 30°C.
След това учените идентифицирали ензима ISF6_4831, който използва вода за разграждането на PET до междинно вещество, което след това се доразгражда от втори ензим – ISF6_0224.
“Чрез скрининг на природни мибробни съобщества, изложени на PET, изолирахме нов бактериален вид – Ideonella sakaiensis 201-F6, който е способен да използва PET като основен енергиен и въглероден източник” – обясняват те.
“Когато се отглежда върху PET, този щам произвежда два ензима, които хидролизират полимера и междинното съединение моно-(2-хидроксиетил) терефталова киселина.”
“И двата ензима са необходими за ефективното превръщане на PET в екологично чистите му мономери – терефталова киселина и етилен гликол.”
Забележително е, че ISF6_4831 и ISF6_0224 изглежда притежават уникални функции, в сравнение с най-близките им сродни ензими от други бактерии, което повдига въпроси за това как са се развили тези разграждащи пластмасата бактерии, в еволюционно отношение.

Откритието е публикувано в Science.

Превод: Росица Ташкова
Източник: http://www.sci-news.com/


Европейска нощ на учените 2022 г.:


РЕКЛАМА:

***