Художествени измерения на социалното, според доктор Кръстев