Християнското изкуство в националния археологически музей – София

hristianskoto izkustvo.jpg

 Християнското изкуство в националния археологически музей – София

 Каталог

 Иванка Гергова, Йордан Гатев, Иван Ванев

 http://science.icnhost.net/migrate/sites/default/files/field/image/hristianskoto%20izkustvo.jpg

Настоящата книга представлява научен каталог, обхващащ произведения, създавани за православната цъква и за христианския дом. Включени са стенописите, свалени от стените на две гробници от Софийския некропол. Материалът е заведен в Средновековния фонд на Археологическия музей.


РЕКЛАМА:

***

 Каталожния материал е организиран хронологично в раздели според спецификата му. За всеки предмет са посочени всички данни, с които се разполага. Главен източник на информацията са старите инвентарни книги на Народния музей и по-късните описи, чийто данни са проверени.

 Големия брой на обхванатите в каталога произведения прави невъзможно репродуцирането на всяко от тях. За илюстриране са подбрани предимно непубликувани произведения в добро състояние и с висока художествена и научна стойност, които дават представа за цялото разнообразие на колекцията.

 

Първо издание

 ISBN 978-954-322-499-9

 580 стр.

 Цена 28.00

Купи: http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=971


Европейска нощ на учените 2022 г.: