Хранене на растенията

Даоистите са искали техните открития да повлияят върху начина, по който хората мислят за живота и смъртта, и с удоволствие са оставили на други да изработят биологичната механика на природната система. Ислямският учен Абу Рейхан Мухамед Ибн Ахмед ал-Бируни от Хорезм (973 – 1051) описал механиката на храненето на растенията в книгата си по геология и природа „Китаб ал-джамахир“. Неговите наблюдения съдържат транспортирането на храните от почвата до крайните части през капилярни съдове, съхраняването на втечнените храни и системата за изпаряващото потоотделяне.

Европейска нощ на учените 2022 г.: