Хотел

Хотелите, които осигуряват настаняване и в които се сервират храна и напитки, не са толкова древни, колкото самата цивилизация. Необходимостта от тях възниква с настъпването на активните търговски контакти между градовете, които ни отвеждат в Месопотамия към период не по-късен от четвъртото хилядолетие пр. Хр. Ако можехме да се пренесем там, бихме могли да намерим хотели в градове като Лагаш, Киш, Ур или Акад, но вероятно не бихме могли да получим самостоятелна стая или дори завивки. Вероятно хотелите малко са се отличавали по размер и устройство от обикновена къща. По-късно са били открити хотели по основните пътища, водещи към главните градове на Месопотамия.

Хотелска верига
Голяма крачка към подобряване на условията за пътуване е направена през XXIII век пр. Хр. по време на управлението на владетеля Шулги от Ур, когато се изгражда верига от хотели, отворени за хората и ръководени от обучен персонал. Усилията му са възпети посмъртно в „Химн за Шулги“:
Аз разширих пешеходните пътеки, изправих шосетата в страната.
Аз направих пътуването сигурно, изградих там големи домове.
Засадих градини около тях, създадох места за отдих. Населих ги с дружелюбни хора. Който идваше отдолу, който идваше отгоре, можеше да се освежи в тяхната прохлада. Пътникът, който пътува по шосето през нощта, можеше да намери подслон там както в добре построен град.

Мотел
Римската империя е имала два типа мотели: mansio, разположени по главните пътища в провинцията, и stabulum, с по-компактни сгради, в малки и големи градове. Остатъци от stabulum, намерени в Помпей (разрушен през 79 г. след Хр.), дават възможност да се реконструира типичен градски мотел от римско време. От улицата се влиза във фоайето, където е рецепцията. До фоайето се намират ресторантът и обществената тоалетна. Зад тях има двор за карети и фургони, в който се влиза откъм улицата, а в дъното е конюшнята. Стаите за гости са към колонада от двете страни по продължение на сградата, както и по продължение на целия горен етаж. Сградите от тип mansio в провинцията са осигурявали ветеринарни и технически услуги, коне, бани, централно отопление, носачи и обслужване по стаите. Стаите били разположени на първия етаж над конюшните или около вътрешния двор, като конюшните били в единия край. Тези древни мотели не са предлагали електрически одеяла, видеотехника и вибрационни дюшеци, но бил направен смел опит на гостите да се предлагат жени. Римляните вероятно са заимствали mansio от Гърция, където сградите за отсядане с подобен план датират още от V в. пр. Хр., обаче без комфорта и удобствата на мотелите.

Луксозен хотел
Археолозите са разкопали забележително имение на брега на древния Коринт в Гърция. Това е двуетажна сграда, дълга около 150 метра, разположена зад богато украсен портик. На първия етаж има голям брой елегантни, разделени по нива апартаменти, излизащи към единствен вътрешен коридор. На приземния етаж има не по-малко от трийсет и един отделни бара, като към всеки има склад, тоалетна отзад и вътрешно помещение, слизащо към общ тунел, пълен с ледена изворна вода. В нея са потапяли съдове, окачени на въжета. Така за всеки бар постоянно са били осигурявани изстудени храни и напитки. Това съоръжение датира от IV в. пр. Хр.


Европейска нощ на учените 2022 г.:


РЕКЛАМА:

***