Как хората могат да правят наука без да са учени

Има много хора, които обичат науката и са привлечени от нея, но нямат предходен научен опит нито научни степени и титли. Въпреки това всички любители на науката имат възможност да се включват от всяка точка на земното кълбо и по всяко време в огромен брой проекти от т.нар. Гражданска наука, за които е достатъчно да разполагат с желание, свободно време (дори в рамките само на 15-тина минути дневно) и обикновено някакво дигитално устройство. Тези проекти не изискват никакви разходи и ресурси и обикновено за тях е достатъчно да изтеглите някое безплатно приложение на телефона или компютъра си. С участието си в тези проекти обаче доброволците оказват неоценима помощ на изследователите при събирането и обработката на данни, тъй като особено в наши дни не е по силите на никой учен да прави наука самостоятелно и изолирано – наука се прави в екип и със сътрудничеството на голяма общност от хора, всеки от които допринася според способностите и възможностите си. Проектите са в най-различни сфери на дейност – екология и околна среда, астрономия, медицина, компютърни науки, психология, статистика, химия, история и много др.

Представяме ви топ 10 на научните дейности, в които могат да участват доброволци, които не са научни работници:

  • Можете да събирате и изпращате данни и наблюдения за преминаващи метеорити и отломки от тях. НАСА редовно отправя покана към доброволци да участват в засичането и преброяването на такива  като те трябва да докладват местонахождението на наблюдаваните обекти, да предоставят подробно описание и дигитални снимки, ако разполагат с  такива.
  • С безплатни мобилни приложения можете да споделяте снимки на дивата природа дори на места като градските паркове. По този начин се проследяват промените в естествената среда, миграции, сезонни тенденции и др. при животните и птиците или при растенията. Една такава широко разпространена дейност е броенето на птици за определяне на обхвата на видовете, разпространението и т.н.
  • Картиране на самотни пчели и оси дори в собствения двор или градина – това дава информация на учените за предпочитанията им за гнездене, разнообразието, разпространението и др. и е свързано също с усилията в наше време за опазване на пчелите.
  • Измерване на шумовото замърсяване особено в градските райони, където понастоящем живее над 50 % от населението на планетата. Тъй като това ни излага на постоянен и значителен като обем и количество шум, доброволците биха могли да помогнат за измерването нивата на звука и да визуализират данните в Google Maps. Учените по-късно използват тези данни при създаването на компютърни симулации за звуковото замърсяване.
  • Помогнете на учените да разберат причините за образуването на свлачищата – една сериозна опасност в селищните центрове, пътната мрежа и т.н. Събраните данни от доброволците помагат за подобряване на стратегиите за справяне с бедствията или смекчаване на последствията от тях.
  • Намиране на фосили, идентифициране и измерване на проби – работа подходяща главно за студенти в помощ на палеонтолозите. Но не само студенти могат да участват в разкопки като част от екипите на археолозите, да проучват местата, да вземат проби, да помагат в почистването и обработката, в събирането на разнообразни данни.
  • В областта на медицината и химията има разнообразни проекти като напр. изследване на големия брой микроорганизми, на които сме изложени и които обитават нашите домове или изследване качеството на водата във водните източници в населените места – събират се проби от водоизточници в обществени места, а също и от чешмяната вода в жилищата и се тества качеството й с лесни и достъпни методи.
  • Създаване на дигитални библиотеки от доброволци, разработване на съдържание на различни платформи, записване на уроци и всякакви материали подпомагащи ученици, студенти, преподаватели и широката публика. Този тип проекти са особено актуални и полезни в нашия технологичен и все повече дигитален свят.
  • В областта на психологията – участие в различни тестове и експерименти напр. в подкрепа на изследвания на съзнателния контрол, подсъзнанието, чувствата, нагласите и т.н. Това също се прави с помощта на лесни за ползване приложения.
  • Онлайн геймъри доброволци често предоставят уменията си на специално разработени програми за анализ на различни данни от разнообразни сфери на науката.

 

 

 


РЕКЛАМА:

***


Европейска нощ на учените 2022 г.: