Хидравличен таран

През 1796 г. във Франция Жозеф Монголфие, един от двамата братя, известни със своя балон с горещ въздух, изобретил друго устройство заиздигане на вода под действието на собственото й движение. В неговия„хидравличен таран“ бликащата вода се вкарва в затворена отвсякъде камера, в която се получава огромно налягане на въздуха. Това налягане се използва, за да се изкачи водата на височина много над нейното равнище.

Европейска нощ на учените 2022 г.: