История Световна история 

„Гърците-схизматици“ в периода на кръстоносните походи и в кръстоносната пропаганда

Дворецът на Диоклециан в Сплит (илюстрация-възстановка)

Автор: Даниел Иванов       

Приемането на християнската религия за официална в цялата Римска империя с т. нар. Милански или Медиоланския едикт от януари 313 г. поставя европейския континент в една нова светлина и има огромно значение за развитието на църквата, като държавна институция. Обявяването на християнството за равноправна на другите езически религии в Римската империя се осъществява по време на управлението на Константин І Велики и Лицинии Август. Едиктът е запазен на гръцки език в Евсевиевата „Църковна история” и отчасти на латински при Лактанции. Документът има превод на английски, а също и на български. След абдикацията на Диоклециан и Максимиан през 305 г., настъпват междуособици. Диоклециан провъзгласява за нов август Галерий, а Максимиан – Констанций І Хлор. Галерий назначава за цезар на източните провинции, племенника си Максимин Дая, а за цезар на Италия и африканските провинции – военачалника Флавий Валерий Север. През 306 г. умира Констанций Хлор. Армията провъзгласява за цезар на западните провинции неговия син Флавий Константин. След тези събития Максимин Дая се обявява за август на източните провинции, а Север е обявен за август на мястото на починалия Констанций Хлор. Самият Галерий обявява за август Валерий Лициний. Така през 309 г. римската империя има няколко августи и нито един цезар. През 311 г. Галерий издава едикт за прекратяване на гоненията срещу християните, като няколко дни след това умира. Негов приемник става Лициний, а негов съюзник с борбата за правото на християнската религия става другият август – Константин. На срещуположните възгледи са Максимин Дая и Максенций. След като Максенций е убит, а Максимин Дая разбит в битка между Хераклея и Адрианопол, двамата победители Лициний и Константин се срещат в Медиолан. Там издават гореспоменатия Медиолански едикт.

В документа се казва: „Когато, аз Константин Август, и аз, Лицинии Август, пристигнахме в Медиолан [Милано] и подложихме на обсъждане всичко, което се отнася до обществената полза и благополучието… решихме да издадем постановление… именно да дадем на християните и на всички да следват тази религия, която пожелаят… И така, ние решихме на никого да не се отказва възможността да отдава своя ум на християнското благочестие или на тази религия, която всеки за себе си смята за най-подходяща… Ние предоставяме на християните свобода и пълна възможност да почитат своята религия… то и другите имат пълната възможност да почитат този, който си изберат.” След издаването му цялото конфискувано имущество на църквата трябва да бъде върнато или компенсирано. Двамата августи Лициний и Константин, за разлика от предшественика си Диоклециан, който вижда в лицето на църквата враг, искат да използват християнството, за да засилят своята власт. Самият Константин приема християнското кръщение едва месец и половина преди смъртта си – на 22 май 337 г. Още през ІV в. започва начеване на забележимо обособяване на църквата на Източна и Западна. Самата практика да се свикват отделни събори вече е свидетелство за определени различия. Например на Втория вселенски събор в Константинопол през 381 г. почти не присъстват пратеници на Римската църква. Онова, което обединява двете църкви през този период е борбата против силното езичество и новопоявилите се ереси. По това време двете църкви имат силна нужда една от друга. Един от големите конфликти е през 30-те години на V в. Спорът се отнася до природата на Иисус Христос. Следват нови спорове. Такъв е конфликтът през втората половина на ІХ в., когато патриарх Фотий и папа Николай І взаимно се анатемосват. Това е явна предпоставка за настъпващия разкол между двете църкви…

Прочетете цялата статия в оригинал в брой 93 на списание Българска Наука:

avatar
  Subscribe  
Извести ме

Related posts