Гранати с отровен газ

Снарядите, изпускащи отровен газ, след като попаднат в целта, са изобретени много по-късно от стационарните устройства за разпръскване на токсични вещества. Те са разработени за военните сили на китайската династия Сун в началото на XI век след Хр. „Компендиум на най-важните военни достижения“ (Кайфен, 1044 г.) ги описва подробно като бомби, съдържащи арсеник и материали от токсични растения, заедно с лесно запалимо масло и влакна, както и с барут за разпръскването им. При жертвите им се наблюдават симптоми на омаломощаване, включително кръвотечение от носа и устата. Тези снаряди дълго време се трупали, но не се използвали. В края на краищата през двайсетте години на XII век били изстреляни срещу струпалите се варвари Дзин в Северен Китай. Вероятно ги е имало около 100 години преди тази битка.


Европейска нощ на учените 2022 г.: