Граната

„Компендиумът“ е писан от голям брой китайски автори през 1040 г., но е публикуван едва през 1044 г. Той представя много нововъведения по време на династията Сун. Гранатите са описани като кухи парчета бамбук с диаметър 3,5 – 4 см, пълни с барут и снабдени с парчета от керамични гърнета и желязо. Всичко това е трябвало да се възпламени с помощта на нагорещено до червено желязо и когато избухне, се чувал тътен като от гръмотевица.

Европейска нощ на учените 2022 г.: