Grammarly. Ръководство за употреба

Луиза Петрова, Десислава Цветкова, Екатерина Димитрова, Божидар Божилов 9 в клас, Лъчезар Томов

Програмата Grammarly може да се използва от браузър (напр. Chrome, Firefox, Opera, Safari и др.) или от приложението, което предлага, достъпно и за Android, и за IOS. Регистрация в платформата се извършва, чрез Email, вход от Facebook или Google. Изисква се още създаване на парола и работно име (nickname). Ако потребителят прецени, може да запази данните си за вход, което ще улесни използването на Grammarly и в други платформи. След вход в системата се задават няколко въпроса на потребителя за видовете текстове, които пише и опита му до момента. Веднага след това се отваря прозорец и приложението е готово за употреба. 

   Представена е demo версия на документ, на която може да се види как всъщност работи програмата. 

Според платформата в показаният по- долу текст има 9 грешки, всяка от които подчертана в различен цвят според причината за предложението й (некоректност, неяснота, ангажираност на читателя, неправилно предаване на посланието или др.). Всяка една от тях е придружена с пояснение.


РЕКЛАМА:

***

Думите, подчертани в червено дават сигнал за допусната правописна, граматична или пунктуационна грешка. При натискане на зеления бутон програмата автоматично коригира текста. 

Грешките, подчертани в синьо са най- често изрази, за които е предложена редакция с цел улесняване на четливостта на текста. Отново при натискане на зеления бутон, текстът се коригира самостоятелно. 

Съществуват и поправки, които помагат текста да бъде по- лесно разбиран, по-ефектен и интересен, но те са в premium (платената) версия на платформата. 

При въвеждане на текста излиза общият брой точки, които показват как се е справил потребителя със своето писане, в сравнение с други. 

Програмата показва броя на думите,  буквите и знаците в текста, времето за четене и изговаряне, както и оценка за четливост. 

 

Текстът има възможност да бъде удебеляван (Bold), курсив (Italic) и подчертаван (U). Заглавията и подзаглавията могат да бъдат форматирани в стил Heading 1 и Heading 2. Програмата предлага и вмъкване на файлове, подточки и номерация.  


Платформата предоставя помощ от експерт и метод за откриване на плагиатство от над 16 млрд. сайта в уеб мрежата. 


Ако искаме сами да създадем текст се връщаме в началото на Grammarly, където вляво от demo документа се намира “създаване на нов материал”. 

Първото нещо, което изисква платформата е задаване на заглавие и записване на текста. Например:

След попълването е възможно да добавяте каквито детайли пожелаете от всички, които изброихме до момента. Важно е да се отбележи, че платформата не работи с български език. 

Освен в самото приложение, Grammarly може да редактира текстове навсякъде в интернет мрежата- Email, Google translate, Google Docs и др. 

В такива случаи може да се отвори приложението или браузър страницата на Grammarly, а може и да се използват опциите направо върху текста. 

Това е сравнение от официалния сайт на Grammarly What is Grammarly Premium, and how is it different from the free version?, в което се вижда разликата между безплатната и premium версията на платформата. 

Програмата може да намери приложение и в онлайн обучението. Полезно би било на преподавателите по чужди езици да създават и редактират текстове, както и да проверяват за плагиатство от други сайтове. Grammarly може да помогне на много ученици, които изпитват затруднения с правилния правопис. Могат да се упражняват и да поправят грешките си- пунктуационни и правописни, да променят словореда според предложенията на сайта, да съкращават или да разгръщат текста си.       

   Списание Forbes казва за приложението:

„Това представлява онлайн услуга, която бързо и лесно подобрява писането и ви кара да звучите като професионалисти, или най-малкото помага да избегнете да изглеждате като глупак.“

Въпреки всички предимства на платформата не трябва да се забравя, че тя работи с изкуствен интелект и е възможно да допуска грешки. Препоръчително е с нея да се работи под внимание.  Тя също така не може да замести редовните упражнения и стандартното обучение, но може да го допълни, като се използва това, че понякога може да прави грешки. Откриването на грешки от предложенията на програмата представлява добро упражнение.


Европейска нощ на учените 2022 г.: