Горните океански слоеве се свиват в резултат на променящия се климат