Google ще се захранва на 100% с енергия от възобновяеми източници от 2017 г.

Интернет гигантът казва, че възобновяемата енергия все по-често е най-евтиният вариант и не изключва инвестиране и в ядрената енергетика.

Логото на Google е изписано с хелиостати (огледала, които отразяват слънчевата светлина) в соларна система за генериране на електроенергия в пустинята Мохаве в близост до границата между щатите Калифорния и Невада в САЩ. Credit: Steve Marcus/Reuters

От догодина центровете за данни на Google, както и офисите, в които работят нейните 60 000 служителя, ще се захранват изцяло от възобновяеми енергийни източници, което според компанията е „забележителен момент“.

Интернет гигантът понастоящем е вече най-големият корпоративен потребител на електроенергия от възобновяеми източници в света, като миналата година 44% от закупената от компанията електроенергия е от вертрогенератори и соларни панели. Отсега делът на зелената енергия ще бъде 100%, а служител на компанията казва, че не е изключено в бъдеще да бъде инвестирано и в ядрена енергетика.

„Ние сме убедени, че това е добре за бизнеса. Това не е “грийнуошинг“ (бел. прев. –  ПР стратегия, целяща измамно да се създаде усещането, че целите на дадена организация са природосъобразни). По този начин си осигуряваме стабилна цена в дългосрочен план. Все по-често възобновяемата енергия е най-евтиният избор“, заяви Марк Оман – ръководител по енергийните въпроси за ЕС в Google. „Основателите на компанията вярват, че климатичните промени представляват реална и непосредствена заплаха, така че ние трябва да дадем своя принос.“

Технологичните компании са подложени на повишен контрол поради въглеродните емисии, с които е свързана дейността им, които са се увеличили до такава степен, че към момента възлизат на около 2% от глобалните емисии на парникови газове, с което се приближава към тези, получени в резултат от авиационната индустрия.


РЕКЛАМА:

***

Оман разказва, че на компанията ѝ е отнело пет години, за да постигне целта си за 100% зелена енергията, поставена през 2012 г., поради сложността на договаряне на споразумения за изкупуване на електроенергия. „Ние купуваме електроенергия под много различни юрисдикции, така че не може просто да се използват шаблонни споразумения.“

Най-големите нужди на компанията от електроенергия са свързани с центровете за данни и тя признава, че тези нужди нарастват въпреки опитите за подобряване на ефективността чрез използване на изкуствен интелект.

През 2015 г. Google е закупила 5,7 терават часа електроенергия от възобновяеми източници – малко по-малко от енергията, генерирана от всички слънчеви панели във Великобритания през тази година (7,6 тераватчаса). По-голямата част от енергията е от ветрогенератори в САЩ.

Оман каза, че поради падащата цена на слънчевата и вятърната те са били най-евтините технологии за достигане до 100% зелена енергия до 2017 г., но Google възнамерява да подпише споразумения за 10 години за производство на енергия с ниско отделяне на водород, която да е непрекъсната, като например хидроенергия, ядрена енергия или енергия, произведена от биомаса.

„Ние искаме да сключим споразумения за различни  форми на възобновяема енергия с ниско въглеродно въздействие – това би могло да е хидроенергия, или биомаса, ако източникът на енергия е устойчив. Никак не сме неблагоразположени и към варианта за ядрена енергия. Взимаме под внимание всички форми на производство на енергия с ниски въглеродни емисии.“

Но той казва, че откриването на нова ядрена електроцентрала е „противоречиво“ , като последиците за безопасността са много по-„драматични“, отколкото при възобновяемите източници на енергия, а цената е „много по-трудно [да се установи]“, отколкото при финансирането на слънчеви панели и вятърни турбини.

„Ние не искаме да изключим подписването на ядрен договор, ако той отговаря на нашите цели за ниска цена, безопасност, допълняемост, но в момента не можем да кажем положително, че има ядрени проекти, които да отговарят на тези критерии“, казва той.

100-процентовият дял на възобновяема енергия на компанията не означава, че Google получава цялата си електроенергия от вятърни и слънчеви генератори, а че на годишна база количеството енергия, закупено от възобновяеми източници, съвпада с електричеството, което компанията консумира при дейността си.

Jodie Van Horn, активист  на екологичната група Sierra Club, казва: „С прехода си към енергия изцяло от възобновяеми източници, Google дава пример на други предприятия, институции, градове и общности да предприемат смели действия, които ще създадат работни места, ще спестят пари и ще предпазят семействата ни от опасно замърсяване в резултат на използването на изкопаеми горива.“

Превод: Цветелина Христова

Източник: The Guardian


Европейска нощ на учените 2022 г.: