Голяма част от генома може би са глупости


Ново проучване сравняващо човешкия генетичен отпечатък с този на други бозайници е заключило, че всъщност малко от човешкия геном е необходим.
Около 7% от човешкия геном е подобен или запазен (филогенетично) на ДНК от други бозайници, каза Аренд  Сидоу от Станфордския университет. Заради това, че е подобен, или запазен, генетиците смятат, че тази част от ДНК е най-съществена. Сидоу заключава, че тези важни части от генома включват само от 225 милиона от общо 3-те милиарда „химични букви” съставящи човешката ДНК.
Но само малка част от запазената ДНК се трансформира, за да произвежда протеини. Сравнявайки човешкия геном с този на други бозайници, Сидоу показва че 85% от запазената ДНК (около 6% от целия геном) се намира измежду гените или части на гените свързани с производство на протеини. Това позициониране навежда на мисълта, че части на ДНК може да играят роля в регулацията на производството на протеини, каза Сидоу на годишната среща на American Society of Human Genetics на 3-ти Ноември.

http://www.sciencenews.org

Превел: Боян Василев


Европейска нощ на учените 2022 г.: