Голям град (град-държава)

Според традицията, изложена векове по-късно в най-старите записи на шумерски език, първият голям град е Ериду, построен вероятно около 4200 г. пр. Хр. на един остров в горната част на Персийския залив. (Местоположението му сега е на 16 км във вътрешността, защото наносите, натрупани от големите реки, са запълнили морето около него). Макар че и в по-ранни времена е имало градове, особените качества, които отличават големия град от друго населено място, правят Ериду – а скоро след това и съседните му градове – забележимо различни. Всички те имат правителствени сгради и са част от организирана държава. Във всеки от тях има сложно разделение на труда, така че едно домакинство може да оцелее, без да произвежда само продукти от първа необходимост. Във всеки от тях има паметници, издигнати с обществени средства и без функционална цел, и всеки от тях е политически и икономически център за разширяване на територията.

Град-държава
По-локализираната концепция за държавност в Месопотамия дава на света първите градове-държави. Те възникват по същото време като големите градове -около 4200 г. пр. Хр. Поданиците на тези държави са шумери, живеещи на юг от днешен Ирак. Първата от тези държави е Ериду, първият голям град. Концепцията за града-държава е много различна от нацията, защото той може да съществува, без да обхваща един цял народ, и заема само една област, а не цяла страна. Съвременни примери са Сингапур, Кувейт и Монако.


Европейска нощ на учените 2022 г.: