Големи данни за интелигентно общество

В ход е вече програмата “Хоризонт 2020”, която се явява най-мащабната европейска програма за научни изследвания и иновации, с бюджет от 80 милиарда евро. Целта й е да бъдат създадени центрове за върхови постижения в страните с по-ниско ниво на научните постижения и иновации в партньорство с водещи Европейски организации. И по-конкретно – създаването на Център за върхови постижения в областта на големите данни (Big Data for Smart Society) “Големи данни за интелигентно общество”. Идеята на този център е да служи за обединяваща спойка между всички заинтересовани от големите данни: ВУЗ-овете, правителствените структури, икономиката, индустрията, гражданското общество. Като се превърне и в национален, регионален и европейски хъб за значими научни постижения, образование и иновации в областта на Големите данни.
В това видео доцент Десислава Петрова-Антонова разказва подробно за проекта неговият координатор в лицето на СУ “Св. Климент Охридски”; шведските партньори, с които се работи, националното и европейското му финансиране и неговата продължителност. За неговата същност, на една огромна и перспективна инвестиция в хората и в инфраструктурата, водеща до строеж на нови бизнес сгради специално за него, до ползи за екологията, знанията и възможностите на хората, както и до бъдещите успехи и печалби от всичко това.
Как всички тези Големи данни ще бъдат събирани, изучавани, анализирани и използвани, можете да чуете от доц. Петрова във видеото:


Европейска нощ на учените 2022 г.: