Глобус на Земята

Светът е представен върху кълбо от Кратес от Малос, гръцки учен, работил в Пергамон (в днешна Турция) през II в. пр. Хр. Той разделя кълбото на северно и южно, „източно“ и „западно“ полукълба, включвайки въз основа на предположения континенти, приблизително заемащи местата на Австралия и Америка.

Европейска нощ на учените 2022 г.: