Главен асистент от МГУ спечели наградата Предприемач в науката и 30 000 лв.

Д-р Росен Иванов, главен асистент в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ е новият носител на наградата Предприемач в науката. Той спечели мнозинството от гласовете на журито в третия конкурс на фондация Карол Знание с проект „Иновативно пречистване на отпадъчни води и зелена енергия за промишлеността и дома“. 30 000 лв. е финансовото изражение на наградата.

Д-р Иванов е първият участник програмата Предприемачи в науката, който направи заявка за създаване на spin-off с Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“. С екипа си разработва пасивни системи за пречистване на отпадъчни води с паралелен добив на енергия.

По време на конкурса журито видя как работи системата – един лабораторен прототип захранваше светлините на коледна елха.

Продуктът се нарича Конструираната влажна зона (CW) за пречистване на отпадъчни води с когенерация на енергия и представлява хидроизолиран басейн с различна дълбочина. Запълва се със смес от чакъл, пясък, почва и лесноразградими органични субстрати в зависимост от характера на третираните води. Изисква по-малки капитални и експлоатационни разходи, както и минимална човешка намеса в сравнение с конвенционални методи. Разработен конкретен проект за потенциален клиент излиза четири пъти по-евтин в сравнение с конвенционална пречиствателна станция за минни отпадъчни води.

3 m3 конструирана влажна зона може да пречиства 1 m3 отпадъчна вода за денонощие. Генерираната от тази вода енергия ще бъде от 0,5 до 5 W от квадратен метър влажна зона, в зависимост от вида  и концентрацията на замърсителя.


РЕКЛАМА:

***

Конструираните влажни зони може да се използват за пречистване на промишлени води от предприятия с малък дебит на отпадъчните води. Пречистените води съответно може да се  ползват за поливни нужди. Тези системи могат да намерят практическо приложение при пречистване на битови отпадъчни води от еднофамилни къщи, вилни зони и малки населени места. 

Сред претендентите за наградата тази година имаше няколко образователни проекта, бърз антигенен тест, концепция за умни болници, производство на малки дронове, изграждане на лаборатория за измервания на нивото на CERN, решение за мухъла в баните чрез вентилация, създаване на репродуктивна лаборатория с банка за семенен материал от кучета и котки.

Всички проекти можете да видите тук.

Носители на наградата Предприемач в науката са трима учени до момента. Подкрепените проекти са електронно хапче за неинвазивни изследвания, екологична батерия магнезий-въздух и изграждане на планетариум. Още за лауреатите – тук.


Европейска нощ на учените 2022 г.: