Гл. ас. д-р Иванка Стойчева от ЦК „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

 

Иванка Стойчева от Института по органична химия с Център по фитохимия към БАН е гл. ас. д-р в Лаборатория „Химия на твърдите горива“ и изследовател в Центъра за компетентност ‘Clean&Circle’: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Сферата, в която работи е синтез и анализ на различни въглеродни материали и тяхното приложение в пречистването на питейни, отпадни, промишлени води и въздух.

Свободното ѝ време е почти изцяло заето от малката ѝ дъщеря, която сега е на 4 години.

Роля в проекта


РЕКЛАМА:

***

Нейните разработки в Центъра за компетентност ‘Clean&Circle’, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ са свързани с оползотворяването на органични отпадъци чрез термохимична обработка до получаването на полезни продукти като активен въглен и въглеродна пяна. В резултат се получават продукти с отлична способност да поглъщат различни замърсители от водата и от въздуха.

Участието ѝ включва и работа с апарат за диференциален термичен анализ, закупен по проекта „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, с чиято помощ се охарактеризират изходните проби или отпадъците, от който се получава активен въглен при по-нататъшната обработка.

Настояща работа 

В момента тя работи върху преработката на отпадъци, конкретно от т.нар. RDF гориво, или гориво от отпадъци. Целта е да се преработи RDF горивото до полезен продукт – активен въглен, който да бъде използван след това за адсорбция на замърсители, т.е. да поглъща различни вещества от въздуха и от водата. Последните експерименти са фокусирани върху поглъщане на кадмиеви йони, на фенол, нафталин и други органични замърсители.

Интересен факт

В изключително много централи и в почти около 80% от промишлеността, използваните филтри са на базата на активен въглен, чрез който се адсорбират газовете, отделяни при изгарянето. 

Ползи за обществото

Най-важното нещо е, че с тази дейност се оползотворява отпадък, което решава част от проблема с ежедневното генериране на нови количества отпадъци на сметищата.

В последно време активният въглен беше внедрен масово в маските срещу ковид пандемията. Също така е често използван и в гел за рани, като се нанася върху раната активният въглен адсорбира замърсяванията от нея, след това се отстранява и раната вече е чиста. Има активен въглен за пиене, за съхранение на водород, като бъдещо гориво или като конструктивен материал за електрод при електромобилите. Приложението му продължава да се развива дори и в бита на хората чрез много продукти като паста за зъби с активен въглен, маска с активен въглен, дезодорант с активен въглен и много други.

 

 

Всички интервюта вижте в броя Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Повече вижте тук: https://nauka.bg/licata-opnoir-avgust/


Европейска нощ на учените 2022 г.: