Гимнастически салон

За древните гърци физическото обучение е било важно също както и интелектуалното и поради тази причина гимнастическите салони са били сред основните светски сгради в гръцките големи и малки градове от 500 г. пр. Хр. насам. Това били огромни заведения, играещи ролята на висши училища, където били изучавани всички предмети. Обаче е имало и комплекси със сгради и дворове, известни като palaestrai, които са били част от гимнастическите школи, но са съществували и отделно. Те са служели за атлетически тренировки, както съвременните гимнастически салони, но са били по-пищни

Европейска нощ на учените 2022 г.: