Географският макроскоп

Географският макроскоп

 

Автор:

Йордан Цветков

 

 

Списание „Българска наука“

брой 62, декември 2013 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

През 1975 г. френският молекулярен биолог, футурист и популяризатор на науката Ж. дьо Росней публикува своята книга наречена „Макроскопът” (De Rosnаy, 1979). Тя е замислена като популярно въведение в системния подход и системното мислене. В нея той обосновава нуждата от прилагането на нов инструмент в изследването на безкрайно сложните системи – съставени от огромно разнообразие от елементи, взаимовръзки, взаимодействия и непрекъсната динамика, която ги трансформира. Инструмент аналогичен на микроскопа предназначен да изследва безкрайно малките системи и телескопа предназначен да изследва безкрайно големите системи.

 

Ключови думи:  

Географският макроскоп