Геноцид

Геноцид е имало в праисторически времена като естествен резултат от съперничеството между два отделни народа за територия и за ограничените ресурси за оцеляване, които са могли да се получат от земята чрез технологията на каменната ера. В онези ранни времена в много части на света законът за оцеляване на най-приспособените без съмнение е бил подпомаган от кампани и на масово избиване, провеждани от народи с превъзхождаща сила, култура или численост срещу техните по-слаби съперници. Свидетелство за това са запазени вкаменелости от области, където археолозите са открили два различни типа черепи от човешки общности от застъпващи се епохи. Обикновено единият тип черепи показва загиването на по-ранното население, а другият – че по времето, когато то изчезва, на мястото му идва нова раса. От наличните каменни свидетелства става ясно, че това явление трябва да се е случвало и по-рано, практически още от самото начало на възникването на племена. Мотивът обаче е бил просто да се сложи ръка върху ресурсите.

Европейска нощ на учените 2022 г.: