„Геномът“, МАТ РИДЛИ

 

Attached Image

МАТ РИДЛИ

Геномът  – Автобиография  на един биологичен вид в 23 глави


  ”…за пръв път, откак съществува живот на земята, един биологичен вид разчита собствената си рецепта за изграждане.” Само тези думи от предговора са достатъчни да предизвикат интереса на читателя. От там нататък мисля, че книгата ще бъде прочетена на един дъх.
  С книгата на Мат Ридли като с бърз влак ще обиколите земите, изследвани от науката генетика. Единственото, което трябва да правите по време на пътешествието, е да помните, че човешката наследственост е книга с 3 милиарда букви. Това не е повърхностна аналогия, Най-забележителното постижение на биологията, с което започва третото хилядолетие, е подреждането на тези 3 милиарда букви в 23 отделни глави (хромозоми), в които има 80 000 разказа (гени). В романа „Под игото” има над 800 000 знака. Геномът може да бъде записан в 3-4 хиляди книги с обема на „Под игото”. Това изглежда много, но на твърдия диск на компютъра заема доста по-малко място. В действителност книгата „Геном” е още по-компактна – две нейни издания във всяка наша клетка, едното – от майката, а другото – от бащата. В генома е нашето настояще. Но и нашето минало. Като взема по един новооткрит ген от всяка от 23-те двойки човешки хромозоми и разказва неговата история, Мат Ридли пресъздава историята на нашия биологичен вид и на неговите предшественици от зората на живота до последните открития на медицината. От болестта на Хънтигтън до рака, от приложението на генната терапия до ужасите на евгениката, Мат Ридли проучва научните, философските и моралните въпроси, свързани с интелигентността, болестите, безсмъртието.

Купи:


РЕКЛАМА:

***

http://book.nauka.bg/partnerbooks.php?ID=10978


Европейска нощ на учените 2022 г.: