Генно инженерство

През 1972 г. Стенли X. Коен и Хърбърт У. Бойър от САЩ са първите, които са взели генетичен материал от един организъм и след това са го имплантирали в друг жив организъм. Те използват бактериални ензими, за да отделят част от плазмида на бактерия и да я вкарат на свободно място в генома на друга бактерия. Операцията на Коен и Бойър използва индивиди от един и същ вид, Escherichia coli. През следващите години много генетици започват да смесват ДНК от различни видове, например гени от плодови мушици и жаба са имплантирани в бактерия.

Европейска нощ на учените 2022 г.: