Гени

Хромозомите са открити в Германия от Валтер Флеминг (1843 – 1905) по време на неговите изследвания на деленето на клетки през седемдесетте и осемдесетте години на XIX век. Но Флеминг не е бил наясно с тяхната основна функция в репродукцията. Американският биолог Томас Хънт Морган (1866 – 1945) е първият, който разбира наследствеността на клетъчно ниво в резултат на интензивните си експерименти с плодовите мушици drosophila между 1907 и 1911 г. Неговите резултати показват, че гените от хромозомите са носители на наследствените характеристики. През 1944 г. Осуалд Ейвъри (1877 – 1955), канадски лекар, ръководител на изследователски екип в САЩ, открива, че дезоксирибонуклеиновата киселина – ДНК, е субстанцията, която отговаря за предаване на генетичната информация.


Европейска нощ на учените 2022 г.: