Гъдулка

ГЪДУЛКА — български народен инструмент, струнно-лъков. Състои се оттяло — издълбано дърво от явор, круша, орех, череша и др., покрито стънка резонаторна дъска, над която са опънати най-често три или повечеструни от кожа или стоманена тел, шийка и глава с дървени ключове(чивии) за настройване. http://bgnauka.eu/pic/music/180px-Gdulka-bow_copy.jpgЛъкът е дървен, най-често от върба, сдъгообразна форма. Тонът се получава чрез странично допиране ноктите напръстите на лявата ръка върху първата струна, а при другите две — чрезлеко докосване на месестата част на върха на пръстите. Триструннатагъдулка най-често се настройва на т. нар. «тракийски» строй g-d1- g1или a-e1-a1, както е прието в народните оркестри и ансамбли. Използувасе като солов инструмент, в ансамбли и в оркестри.


Европейска нощ на учените 2022 г.: