Гана (ХI – XIII в.)

1062 г.
Гана е атакувана от армията на мюсюлманските Алморавиди, която под командването на Абу Бекар тръгва от Магреб на юг и след дългогодишна обсада превзема столицата на страната Кумби. Гана е опустошена от нашествениците, а населението — принудено да приеме исляма.

1067 г.
Абдалах ибн Абдел Азис, наричан Ел Бекри, написва съчинението си за Гана. В него той споменава, че тогава в Гана управлява крал Тенкаменин, който има армия от 200 хиляди войници, от тях над 40 хиляди въоръжени с лъкове и стрели.

XIII в.
Империята е в криза, предизвикана най-вече от вътрешни междуособици. Тя се крепи със силата на оръжието, населението се състои от разнородни етнически групи, които се различават по историческа традиция, религия и език.


Европейска нощ на учените 2022 г.: