Гайда

ГАЙДА — популярен народен инструмент. Състои се от:
1) мях от ярешка или агнешка кожа.
2) духало — : дървена конусовидна тръбичка.
3) гайдуница — продълговата дървена тръба със стройка (пискун) в горниякрай, на която има 7 отвора за пръстите на лицевата страна и един наобратната, за палеца.
4) ручило, кoето издава равен (исонов), пригласящ на мелодията тон. Унас гайдата има широко разпространение и е любим народен инструмент.Срещат се главно: малка гайда — «джура» (висока), и голяма .— «каба»(ниска). Известни български изпълнители-гайдари
са Костадин Веримезов, Георги Тодоров, Илия Димитров, Никола Атанасов, К. Минков, Наньо Данев и др.

В ниските си тонове гайдата звучи меко и сподавено. Във високите тястава груба, остра и писклива. Като свири гайдаря държи торбата подръка и с лакът натиска торбата като принуждава въздуха да отива къмгаидуницата и ръчилото.

Гайдата се използва като солов, акомпаниращ инструмент и като инструмент, с който се свири на мегдана по общи празненства.

В Родопите се намира най-известния ансамбъл ”Сто Каба Гайди”.


Европейска нощ на учените 2022 г.:


РЕКЛАМА:

***