РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА „REFRESH VOICES”

Развихрете въображението си и дайте своя принос за популяризиране на знанието!

Конкурсът е насочен към подпомагане на децата и младежите с увредено зрение. Той включва прочитане на глас и запис на аудио файл на материали с научно-популярно съдържание.

 

Участниците могат да бъдат от всички възрастови групи и да упражняват всякакви професии. Малолетни и непълнолетни следва да представят материалите си при условията на Закона за лицата и семейството и Семейния кодекс, т.е. със съгласието на родител.

БРОЯТ НА УЧАСТНИЦИТЕ Е НЕОГРАНИЧЕН – ВЪРХУ ЕДИН ЗАПИС МОЖЕ ДА РАБОТИ ЕКИП, А МОЖЕ ДА Е СЪЗДАДЕН И ОТ ЕДНО ЛИЦЕ. ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА НЕ СЕ ДОПУСКАТ. ОТНОШЕНИЯТА НА АВТОРИТЕ ОТ ЕКИПА СЕ УРЕЖДАТ МЕЖДУ ТЯХ.

ВСЕКИ УЧАСТНИК МОЖЕ ДА УЧАСТВА С ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ПРОЧЕТЕН ТЕКСТ.

 

Прочитане на глас и записване на научно-популярен материал:

  1. Изтеглете програмата Audacity от официалната страница – http://www.audacityteam.org/ (може да ползвате и ваша програма за запис на аудио)
  2. Вижте инструкциите за работа с Audacity (3 лесни стъпки, за 1 мин. ще се научите) – линк 
  3. Пишете на admin@nauka.bg, за да ви изпратим статия, тъй като няколко човека може да изчетат един и същи текст
  4. Може да видите примери на вече прочетени статии тук:

 

Оценяване на участниците в конкурса и обявяване на наградата:

Крайният срок за изпращане на аудио файловете е 20 септември 2018 г.

Своите работи изпращайте на admin@nauka.bg

 

Конкурсът е част от проекта REFRESH и Нощ на Учените 2018, като събитието ще се проведе на 29.09. вечерта!

 

НАГРАДИ

ПЪРВА награда: електронен четец с всички електронни броеве на БГ Наука + допълнените и специализираните – абонамент за една година.

ВТОРА награда: Научна тениска по избор,  абонамент за една година на списанието и юбилейната книга на БГ Наука на хартия, Том 1 или книгата „(Не) обикновените животни“

ТРЕТА награда: Научна тениска по избор от магазина на Българска Наука kupinauka.com.

 

 

Оценяването ще се извърши от специално жури.

Значение при оценяването ще има оригиналният избор на текст – той трябва да бъде актуален и полезен. Начин на прочитане, интонация и артистичност.

Също така ще има значение и колко текста сте прочели и записали.

Записите на всички текстове, които отговарят на условията, ще бъдат качени в сайта на проекта REFRESH – https://nauka.bg/night.

 

Участникът в конкурса се съгласява със следните условия:

  • Участникът се съгласява аудио файлът да се използва за реклама на проекта REFRESH.
  • Участникът се съгласява да бъде обявено името му или избран от него псевдоним при класирането.
  • Участникът се съгласява аудио файлът му да се разпространява сред неограничен кръг от хора.
  • Авторското право върху аудио файла принадлежи на проекта REFRESH. Участникът и автор на аудио файл си запазва всички неотчуждими авторски права.

 

***

Европейска нощ на учените 2016-2017

 

Партньори!