Конкурс „FRESH Touch – Щрих ФРЕШ”

Конкурсът е част от проекта FRESH и Нощ на Учените 2016, като събитието ще се проведе на 30.09. вечерта! Целта е децата и младите хора със слухови увреждания да покажат как те се виждат в научната област, като по този начин ще направят публиката съпричастна и по-отворена към техните стремежи и способности.

 

Краен срок за изпращане на творбите: 25-ти септември 2016 г.

Своите работи изпращайте в един от следните формати:

· Оригинални творби (на хартиен носител) – на адрес София, 1000, ул. Сердика 20, за списание Българска Наука, тел. 0879460674;

· Снимка на творбата с високо качество – на имейла ни: admin@nauka.bg

 

Регламент на конкурсa  „FRESH Touch – Щрих ФРЕШ

Участниците могат да бъдат от всички възрастови групи и да упражняват всякакви професии. Малолетни и непълнолетни следва да представят материалите си при условията на Закона за лицата и семейството и Семейния кодекс, т.е. със съгласието на родител.

Покажете как виждате себе си в света на науката чрез рисунка!

С изпращането на творбата всеки участник трябва посочи: две имена, възраст, град, телефон/имейл. 

 

Оценяване на участниците в конкурса и обявяване на наградата:

Крайният срок за изпращане на творбите е 25 септември 2016 г.

Оценяването ще се извърши от специално жури.

Всички творби, които отговарят на условията, ще бъдат качени в сайта на проекта FRESH – http://science.icnhost.net/migrate/night

Най-добрите ще бъдат изложени на 30-ти в Музейко, като там ще бъде и самото награждаване.

 

Участникът в конкурса се съгласява със следните условия:

  • Участникът се съгласява творбата да се използва за реклама на проекта FRESH.
  • Участникът се съгласява да бъде обявено името или избран от него псевдоним при класирането.
  • Участникът се съгласява творбата му да се разпространява сред неограничен кръг от хора.
  • Авторското право върху творбата принадлежи на проекта FRESH. Участникът и автор на творбата си запазва всички неотчуждими авторски права.