Медицински Университет – София

11. Медицински Университет – София

 

Медицински факултетр МУ-София

ул.“Здраве“ 2

 

18:00-22:00 Лаборатория FRESH: нощ на отворените врати в Център по молекулна медицина

Централно фоайе на Медицински факултет, МУ – София

 

Какво представляват “Омикс” технологиите? А микрочиповете, които се използват в молекулярната биология и генетика? Как може да ги използваме, за да наблюдаваме наведнъж всички големи промени в ДНК молекулите при заболявания като рак, аутизъм и епилепсия? Можем ли да открием грешките в нашата ДНК, които водят до генетични заболявания? Какви са най-съвременните технологии за разчитане на човешкия геном? Възможно ли е да се изследват и идентифицират едновременно всички молекули, намиращи се в нашите клетки или в кръвта? Каква информация може да получим за нашето здравословно състояние от този анализ?

 

Ако отговорите на тези въпроси представляват интерес за вас, заповядайте в Център по молекулна медицина, Медицински университет – София в Нощта на учените. Тук ще можете да разгледате най-съвременната апаратура за цялостно изследване на нашата ДНК, белтъци и метаболити, и да разберете как функционира. Ще имате възможност да се запознаете и с младите учени, които използват най-съвременните научни технологии в търсене на причините за наследствени заболявания: от шизофрения, епилепсия и деменция до онкологични, диабет и редки метаболитни заболявания.

 

17-18 ч. Презентация и обиколка на лаборатория по Геномика

18-19 ч. Презентация и обиколка на лаборатория по Метаболомика и Протеомика

19-20 ч. Презентация и обиколка на лаборатория по Микрочипов анализ

 

Европейски кът

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close