Химикотехнологичен и металургичен университет

Химикотехнологичен и металургичен университет

Химикотехнологичен и металургичен университет
бул. Св. Климент Охридски 8

16:00 – 20:00 Лаборатория FRESH: Възобновяеми енергии и материали на бъдещето

Химията – една от петте науки за които се присъждат Нобелови награди е в основата на много от най-модерните технологии. В Европейската нощ на учените ще отворят вратите си лаборатории, където се експериментира върху създаване на нови материали. Посетителите ще се запознаят с методи за синтез и охарактеризиране на авангардни материали ще наблюдават експерименти за пречиствана на води, компостиране и много други, демонстрационни упражнения, обект на изучаване в университета.

Всеки изкушен от идеята да изгради живота си върху нови източници на енергия, ще може да се докосне до изследователска апаратура от последно поколение и да експериментира, за да научи повече за зелените технологии и възобновяемите енергийни източници.

Всеки, проявил интерес, ще може да управлява реални инсталации за производство, съхранение и приложение на водород за генериране на чиста електроенергия в горивни клетки.

Срещата на учени от ХТМУ с любители на магията на технологиите ще бъде в катедри:

„Физика“, „Органична химия“, „Физикохимия“, „Технология на силикатите“, „Инженерна екология“.

 

Европейски кът