Химикотехнологичен и металургичен университет

Химикотехнологичен и металургичен университет

Химикотехнологичен и металургичен университет
бул. Св. Климент Охридски 8

16:00 – 20:00 Лаборатория FRESH: Възобновяеми енергии и материали на бъдещето

Химията – една от петте науки за които се присъждат Нобелови награди е в основата на много от най-модерните технологии. В Европейската нощ на учените ще отворят вратите си лаборатории, където се експериментира върху създаване на нови материали. Посетителите ще се запознаят с методи за синтез и охарактеризиране на авангардни материали ще наблюдават експерименти за пречиствана на води, компостиране и много други, демонстрационни упражнения, обект на изучаване в университета.

Всеки изкушен от идеята да изгради живота си върху нови източници на енергия, ще може да се докосне до изследователска апаратура от последно поколение и да експериментира, за да научи повече за зелените технологии и възобновяемите енергийни източници.

Всеки, проявил интерес, ще може да управлява реални инсталации за производство, съхранение и приложение на водород за генериране на чиста електроенергия в горивни клетки.

Срещата на учени от ХТМУ с любители на магията на технологиите ще бъде в катедри:

„Физика“, „Органична химия“, „Физикохимия“, „Технология на силикатите“, „Инженерна екология“.

 

Европейски кът 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close