Фестивален и конгресен център Варна

Фестивален и конгресен център Варна

Фестивален и конгресен център Варна
бул. Сливница 2

 

17:00-22:00 Наука в града FRESH: Тематични щандове във Фестивален и конгресен център Варна

 

 • Щандът на секция „Морска геология и археология“ при Институт по океанология „Проф. Фритьоф Нансен“ – БАН, гр. Варна ще бъде на тема „Скритата енергия от дъното на Черно море”. Ще бъдат представени различни образци, инструменти, експонати, препарати и др. материали от Черно море, Тихия и Атлантическия океан.
 • Щандът на секция „Химия на морето“ при Институт по океанология „Проф. Фритьоф Нансен“ – БАН, гр. Варна ще бъде на тема „Химия на морето – основа за живот“. Заповядайте да видите демонстрации на бюрета за титруване, портативен рН метър и още много инструменти, традиционно използвани от учените в секцията.
 • Каним ви на щанда на секция „Океански технологии“ при Институт по океанология „Проф. Фритьоф Нансен“ – БАН, гр. Варна, който ще е на тема „Технологии за изследване на морската среда“. Посетителите ще могат да се запознаят с изминалите и текущи проекти на океанографска тематика, ръководени или координирани от секцията, а учените ще представят следната океанографска апаратура: СТD-сонда; безпилотна летателна система; хидрофони; арго буй; макет на миниподводницата РС-8.
 • Щандът на секция „Динамика на бреговата зона“ при Институт по океанология „Проф. Фритьоф Нансен“ – БАН, гр. Варна ще бъде на тема „Бреговата зона като ключ към загадките на морето”. Заповядайте за да научите повече за научните направления и изследванията, провеждани от учените в секцията.
 • На двата щанда на учените от секция „Биология и екология на морето“ при Институт по океанология „Проф. Фритьоф Нансен“ – БАН, гр. Варна на тема „Морски калейдоскоп – в света на видимото и невидимото за очите” ще научите повече за биологичните елементи на морската екосистема, за съвременните проблеми като опазване на биоразнообразието, еутрофикация, цъфтежи на фитопланктона, чужди видове и прекомерен риболов, както и за дейността на отделните направления по време на морски експедиции и в лабораторни условия.
 • „Европейски кът” ще бъде мястото, където ще имате възможност да се запознаете и да научите повече за проектите с европейско финансиране на варненските научни и научно-образователни институции.
 • Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров” – гр. Варна ще представи на своя тематичен щанд научно-изследователската и научно-образователната дейност на един от най-престижните български университети в сферата на морските науки и военното дело.
 • На своя щанд учените от Института по рибни ресурси – ССА, гр. Варна ще представят своята дейност и проекти в областта на морската биология и екология, използването и опазването на живите ресурси на Черно море и др.
 • Заповядайте на щанда на Зоопарк-Варна, за да научите повече за грижите, които ежедневно се полагат за животните, да разберете от зоолозите защо промените в местообитанията на животните, както и разнообразието от начини за поднасяне на храната им са от изключителна важност. Научете повече за размножителните програми на животните, чрез които всяка година в Зоопарка можете да видите все повече бебета от различни фаунистични видове.
 • На своя щанд Дирекция на природен парк „Златни пясъци” ще представи своята дейност и научни изследвания в сферата на горското стопанство, консервационната природозащита, екосистемния мениджмънт, опазването на биологичното и хабитатното разнообразие и съхранението на културно-историческото наследство, попадащо на територията на едноименните природен парк и защитена зона от екологичната мрежа НАТУРА 2000.
 • Учените от Университетски ботанически градини към Софийски университет „Св. Климент Охридски” – Варна, София и Балчик ще представят своята дейност и научни изследвания свързани с ботаниката, паркоустройството и ландшафтната архитектура.
 • На щанда на Природонаучен музей – гр. Варна учените от музея ще представят своята дейност и научни изследвания с фокус върху геоложките, физикогеографските, зооложките и ботаническите специфики на българското Черноморско крайбрежие.
 • Чрез своя щанд Младежко сдружение „Кашалот“ ще ви разведе из обикновения град на една необикновена разходка. Заедно с нас ще можете да откриете какво крие градската среда на гр. Варна и как можем да я подобрим, да я направим „по-умна“ и по-удобна.
 • На своя тематичен щанд „Иновации и технологии в образованието и науката в областта на медицината и биотехнологиите”изследователи, докторанти и студенти от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – гр. Варна ще представят опита и постиженията на ВУЗ-а в електронно-базираното обучение по всички специалности, работата в симулационния център, дигитализирането на връзките между преподаватели и обучаващи се. В частта за наука ще бъдат представени проекти, партньорства и добри практики на Медицински университет – Варна в областта на транслационната медицина, образната диагностика, роботизираната хирургия, клетъчната терапия, храненето и социално значимите заболявания, качество на живота, морска медицина и др.
 • На своя щанд Народна астрономическа обсерватория и планетариум „Николай Коперник” ще представи своята дейност. Посетителите ще се запознаят с устройството и принципа на действие на оптичните уреди и окото и ще се научат да работят с подвижна звездна карта. Астрономите ще отговарят на въпроси на посетителите свързани с последните новости в областта на астрономическите изследвания.
 • Висшето училище по мениджмънт (ВУМ) – гр. Варна ще представи на своя щанд образователните си програми и научните постижения на преподаватели, докторанти и студенти.
 • Европейски кът, на който варненските научни и научно-образователни институции ще изложат свои рекламни материали във връзка с участията им в проекти с европейско финансиране

 

18:00 – 22:00 Дигитален FRESH: Прожекция на научно-популярния филм „Един експедиционен ден с изследователския кораб Академик“ във ФКЦ – гр. Варна

Документален филм, представящ морските научни изследвания, извършвани от учените към Института по океанология „Проф. Фритъоф Нансен“ – БАН, гр. Варна по време на експедициите им в Черно море на борда на НИК „Академик“.

 

 

18:00 – 22:00 Звезди FRESH: Забавна викторина „Добре ли познавам Черно море?“

Викторина за деца с въпроси относно Черно море и неговото крайбрежие. Предвидени са награди за най-любознателните.

 

 

Европейски кът