Агробиоинститут

  1. Агробиоинститут

 

Агробиоинститут.
бул. Драган Цанков 8

 

17:00-22:00 Лаборатория FRESH: растенията – разнообразие и използване

 

Заповядайте в Агробиоинститут на 29 септември от 17 до 22 ч., където наши учени и колеги от Селскостопанска академия (Институт по криобиология и хранителни технологии, Институт по декоративни растения) и преподаватели и студенти от Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ ще представят серия от интересни събития, между които презентации на растения и патогени, опитни постановки, полезни растителни продукти за човешкото здраве, изложба на цветя, арт ателие, работилница по засаждане на покълнали семена от различни растения в почва и викторина за растенията.

 

Европейски кът

 

 

  1. Медицински Университет – София

 

Медицински факултетр МУ-София

ул.“Здраве“ 2

 

18:00-22:00 Лаборатория FRESH: нощ на отворените врати в Център по молекулна медицина

Централно фоайе на Медицински факултет, МУ – София

 

Какво представляват “Омикс” технологиите? А микрочиповете, които се използват в молекулярната биология и генетика? Как може да ги използваме, за да наблюдаваме наведнъж всички големи промени в ДНК молекулите при заболявания като рак, аутизъм и епилепсия? Можем ли да открием грешките в нашата ДНК, които водят до генетични заболявания? Какви са най-съвременните технологии за разчитане на човешкия геном? Възможно ли е да се изследват и идентифицират едновременно всички молекули, намиращи се в нашите клетки или в кръвта? Каква информация може да получим за нашето здравословно състояние от този анализ?

 

Ако отговорите на тези въпроси представляват интерес за вас, заповядайте в Център по молекулна медицина, Медицински университет – София в Нощта на учените. Тук ще можете да разгледате най-съвременната апаратура за цялостно изследване на нашата ДНК, белтъци и метаболити, и да разберете как функционира. Ще имате възможност да се запознаете и с младите учени, които използват най-съвременните научни технологии в търсене на причините за наследствени заболявания: от шизофрения, епилепсия и деменция до онкологични, диабет и редки метаболитни заболявания.

 

17-18 ч. Презентация и обиколка на лаборатория по Геномика

18-19 ч. Презентация и обиколка на лаборатория по Метаболомика и Протеомика

19-20 ч. Презентация и обиколка на лаборатория по Микрочипов анализ

 

Европейски кът