Френският език става все по-популярен сред служителите в ЕС

France_TourEiffel.jpg

http://science.icnhost.net/migrate/sites/default/files/field/image/France_TourEiffel.jpgВъпреки продължаващото господство на английския език като работен език, все повече служители в евроинституциите, посланици и журналисти (от държави в ЕС и извън ЕС), живеещи в Брюксел, искат да изучават френски. Това твърди Тиери Лано, директор на Aliance Francaise Bruxelles-Europe, в интервю за сайта EurActiv – http://www.euractiv.com/. Френският Алианс е обществено сдружение за насърчаване на изучаването на френския език и на френската култура в световен мащаб. Изправени сме пред парадокс – макар че френският се използва все по-малко в евроинституциите, все повече хора искат да го изучават, твърди Лано. Какви са причините за този парадокс?

Търсенето на курсове по съвременен френски език се увеличава постепенно през последните 10 години, като нараства с около 5% на година; за това време около 5000 души са се регистрирали за уроци във Френския алианс в Брюксел. За сравнение, само преди 10 години изучаващите френски език в Алианса са били по-малко от 2000 души, уточнява експертът.

Въпреки това, използването на френския език от служителите в ЕС е намаляло, като повечето документи на Еврокомисията са на английски. Не може да се отрече, че т.нар. globish (съчетание от global и English) бавно се налага като ежедневен език, което твърде много вреди на френския, смята Лано.
Английският и френският език са били в пряко съприкосновение по време на 100-годишната война между Англия и Франция през XIV-XV век и по време на двете световни войни през ХХ век. Днес се говори и за френско-английски или англо-френски език, наричан frenglish във Великобритания и franglais във Франция. При тази лингвистична комбинация в основния език се вмъкват думи и изрази от другия, като се запазва автентичното произношение на всеки от двата езика.  

Т. Лано признава, че връщането към повече баланс между езиците днес изглежда трудна задача. С 27 държави членки и 23 официални езика в ЕС френският език вече е загубил първоначалното си предимство пред английския, който de facto го е изместил в ролята му на работен език на евроинституциите.

Денис Абът, говорител на еврокомисаря по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта – Андрула Василиу, потвърждава, че английският е най-използваният език в Европейската комисия.


РЕКЛАМА:

***

Статистиката потвърждава този факт. През 2011 г. английският е бил основен език на 77.04% от всички текстове на институцията. За сравнение, позициите на френския отслабват – едва 7.13% от текстовете са били на френски език. Немският също не е много популярен, едва 2.74% от документите са написани на него, въпреки че той е един от най-разпространените езици в ЕС. Не бива да се забравя, че английският е матерен език за 41% от европейците,  немският – за 19% от тях, а френският – за 16%. Все пак, на институционално равнище френският език е вторият работен език, преди немския.  
От друга страна, административният стил на английския език, говорен в институциите на ЕС е твърде беден на изразни средства; той в никакъв случай не представлява цялото словно богатство на английския език. Употребата на новия международен език – т.нар. „lingua franca“ е твърде формализиран и ще снижи качеството на текстовете на работните документи.

Лано все пак се опитва да бъде оптимист за бъдещето на френския език. Това е официален език в Съда на ЕС и се използва широко в някои отдели в Европейската комисия, които според експерта са „бастиони“ на френския и на франкофоните.

И, въпреки че езикът на френските учени и писатели рядко се използва на официалните срещи на представители на институциите на ЕС или в офисите, по думите на експерта, той е важен в неформалното общуване в някои експертни групи. Изправени сме пред парадокс – макар че френският се използва все по-малко в евроинституциите, все повече хора искат да го изучават, твърди Лано.
Не бива да се забравя, че английският и немският език са в една лингвистична група (на езиците, базирани на немския език), а френският – в друга (тази на езиците, базирани на латинския език).
Английският език е много по-лесен за научаване от френския или немския.
Да се върнем на темата за загубените позиции на френския език… Владеенето на френския език може да се окаже спънка за професионална кариера в Брюксел, включително – в Европейската комисия, където персоналът е длъжен да владее три езика на ЕС: своя майчин език, като първи работен език – английския език и като втори работен език – трети език, който обикновено е френският (в случаите, когато той не е майчин език).
От друга страна, владеенето и употребата на френския език е израз на определена култура, на определен мироглед. А Вие споделяте ли тази култура и този мироглед? Parlez-vous français?

Неделин Бояджиев
По материали от:
http://www.euractiv.com/
http://www.euractiv.com/


Европейска нощ на учените 2022 г.: